Telogen effluvium

Poslední úprava 27.03.2023
Sdílet článek

Telogen effluvium jako první popsal doktor Kligman v roce 1961. Jde o velmi častou příčinu difúzního typu vypadávání vlasů.

V patogenezi telogen effluvium se objevuje široké spektrum potenciálních spouštěčů tohoto problému. Vlasy začínají vypadávat difúzním způsobem, tedy rozptýleně po celé hlavě, a to 3 až 4 měsíce po vyvolávající události. Vyvodit příčinu ze samotného zvýšeného padání vlasů nelze. Stanovení přesné etiologie telogenního efluvia je možné díky přesné anamnéze a případnými laboratorními vyšetřeními. Cílem je přitom potvrdit či vyloučit endokrinní, nutriční a autoimunitní poruchy.

Narušení normálního růstového cyklu vlasů

Při normálním růstovém cyklu vlasů se každý vlas na hlavě vymění každých 3 až 5 let. Tento cyklus se však může narušit a výsledkem jsou různé typy vypadávání vlasů. Nejčastější příčinou difúzního padání vlasů je přitom právě telogen effluvium. Vlasy však difúzním způsobem, tedy rozptýleně po celé hlavě, padají i při ženském dědičném vypadávání vlasů, při chronickém telogenním efluviu, anagenním efluviu, při syndromu volného anagénu. Rozptýlené padání vlasů je také projevem difúzního typu alopecie areata, vrozené atrichie, vrozené hypotrichózy a různých vlasových abnormalit jako je lámání vlasů či nepoddajné vlasy. (Shrivastava, 2009)

Definice telogen effluvium

Telogen effluvium je nejizvový, rozptýlený typ vypadávání vlasů. Objevuje se přibližně 3 měsíce po spouštěcí události, obvykle přetrvává kolem 6 měsíců, závisí to na schopnosti a možnosti vyřešit základní problém. Při telogen effluvium se vlasy proředí maximálně na polovinu, to znamená, že vypadne obvykle pod 50% všech vlasů na hlavě.

Ať už je spouštěčem cokoliv, vypadávající vlasy se nacházejí ve fázi telogénu. Mnohé z nich tedy předčasně ukončí fázi anagénu. Folikul se přesune do katagénu a následně do fáze odpočinku napodobující telogen.

5 podtypů telogen effluvium

Náhlé ukončení anagénu

Jde o běžnou formu telogen effluvium, která následuje po fyzickém stresu. Spouštěčem je tedy například fyzická trauma, autonehoda či operace. Řadí se sem i překonání vysokých horeček. Během horečky spouštějí cytokiny apoptózu vlasových folikulů, takže dochází k náhlému hromadnému přesunu aktivně rostoucích vlasů do telogénu.

Oddálené spuštění anagénu (zpožděné spuštění růstu)

Tento typ telogen effluvium se týká vypadávání vlasů po porodu, tedy postpartum alopecia, někdy označované také jako telogen gravidarum. K takovému vypadávání vlasů dochází kvůli vysokým hladinám placentárního estrogenu, který cirkuluje po těle. Díky estrogenu se prodlužuje anagen (růstová fáze vlasů), takže během těhotenství má mnoho žen mnohem hustší vlasy. Pokles těchto hormonů po porodu způsobí, že všechny vlasy, které nadsluhujú ve fázi anagénu, vstupují najednou do další fáze. Najednou se tedy příliš mnoho vlasů dostává do telogénu a samotné padání se projeví několik měsíců po porodu. (Sinclair, 1999)

Náhlé ukončení telogénu

Vlasové folikuly jsou za normálních okolností naprogramované na uvolnění vlasů z kořínku po obvyklém intervalu 100 dní. V případě náhlého ukončení telogénu se však normální cyklus a trvání telogénu zkrátí. Takové padání vlasů se pak projeví po 2 až 8 týdnech, například po spuštění léčby vypadávání vlasů minoxidilem. Minoxidil po aplikování na vlasovou pokožku stimuluje anagenní fázi, a proto dochází k tomuto paradoxnímu fenoménu. Vlasové folikuly předčasně projdou zbylým růstovým cyklem, aby mohli začít urychleně opět růst. (How long...)

Oddálené spuštění telogénu (zpožděné spuštění padání vlasů)

Při tomto subtypu telogen effluvium setrvávají vlasové folikuly v prodloužené telogenní fázi, takže se neuvolní a nespouští se nový anagen. Klinicky je patrné zvýšené padání vlasů s vlasovou cibulkou, když se už spustí uvolňování vlasů z folikulů. Tento proces nastává jako důsledek skvrnitosti na kůži kvůli sníženému přísunu krve k dané oblasti na kůži, případně jako důsledek kožní infekce. Týká se i sezónního vypadávání vlasů či mírně zvýšeného padání vlasů, které nastává u cestovatele po přesunu z oblasti s krátkým trváním denního světla do oblasti s dlouhým trváním denního světla.

Krátká fáze anagénu

Pro tento podtyp telogen effluvium je charakteristická neschopnost narůst delší vlasy (viz maximální délka vlasu) , protože fáze anagénu trvá pouze krátce. Tento stav nesouvisí s lámavostí vlasů. Výsledkem je pak rezistentní telogenu efluvium. Objevuje se při dědičné hypotrichóze, ektodermální dysplazii či jako izolovaná porucha u jinak zdravých dětí.

Chronické telogen effluvium

Při chronickém telogen effluvium přetrvává řídnutí vlasů déle než šest měsíců. Vyznačuje se náhlým, nadměrným, přímo alarmujícím rozptýleným padáním vlasů. Stav vlasů může kolísat a takové padání vlasů přetrvává i několik let. Chronické telogen effluvium postihuje převážně zdravé ženy, čtyřicátnice a padesátnice.

Při primárním chronickém telogen effluvium není zřejmý žádný konkrétní spouštěč. Chronické telogen effluvium může být každopádně vyvoláno akutním telogenním effluviem. Sekundární chronické telogen effluvium mívá různé příčiny spuštění. (Sinclair, 1999)

Léčba telogen effluvium

Nejdůležitějším aspektem při léčbě telogenního efluvia je objasnění principu tohoto problému postiženému člověku. Třeba jednoznačně vysvětlit a společně stanovit vztah mezi normálním průběhem růstového cyklu vlasů a spouštěči problému, a to v souvislosti s načasováním samotného zpozorování padání vlasů. (Harrison, 2009) Je třeba přesně identifikovat konkrétní příčinu problému a tuto napravit. K padání vlasů dochází po 3 až 6 měsících. Následně, po odstranění spouštěcího problému se za dalších 3 až 6 měsíců viditelně obnoví růst vlasů. Růst vlasů akceptovatelný z kosmetického hlediska však potřebuje 12 až 18 měsíců. (Whiting, 1996; Bergfeld, 2001)

Potlačení a zvládnutí stresu

Jedním z hlavních viníků a spolufaktorů telogen effluvia je stres. Neexistuje specifická terapie, která by zabránila předčasnému nástupu katagénu a následně telogénu, vyvolanému stresem. Za nejlepší a nejbezpečnější, navíc neinvazivní řešení, je psychologické poradenství. (Whiting, 1996)

Vyvážená strava, přísun potřebných vitamínů a minerálů

Při vypadávání vlasů je důležitá i vyvážená strava. Přísun vitaminů a minerálů sice samotné telogen effluvium nezvrátí, ale po odeznění problému podpoří růst zdravých a pevných vlasů. Při regeneraci lze vlasům pomoci výživovými doplňky - vitamíny určenými proti vypadávání vlasů a na podporu růstu vlasů.

Vlasové aktivátory na podporu růstu vlasů

Specifický kauzální faktor často není při telogen effluvium identifikován. V tomto případě se využívá několik možností léčby vypadávání vlasů pomocí vlasových aktivátorů s obsahem účinných látek jako Aminexil, Minoxidil a nejnovější Nanoxidil.

Zdroje

Zatím bez hodnocení

Čtěte víc

Blízke témy