Domů / Erekce

Erekce

Poslední úprava 24.03.2022
Sdílet článek

Erekce (lékařsky: ztopoření penisu nebo tumescence penisu) je fyziologický jev mužského genitálu mnoha živočišních druhů, při kterém penis zpevní, prokrví se a zvětší se. Erekce penisu je výsledkem složité interakce psychologických, nervových, cévních a endokrinních faktorů a je často spojována se sexuálním vzrušením nebo sexuální přitažlivostí, ale erekce může být i spontánní. Tvar, úhel a směr erekce se u různých lidí značně liší.

Fyziologicky je erekce vyvolána převahou parasympatickou částí autonomního nervového systému, což způsobuje vzestup hladin oxidu dusnatého (vazodilátor) v trabekulárních tepnách a hladkém svalstvu penisu. Tepny se rozšíří, což způsobí, že kavernózní tělesa v penisu se naplní krví, ischiokavernózní a bulbokavernózní svaly stlačí žíly kavernózních těles, což omezí tok a proudění této krve. Erekce ustoupí, když se parasympatická aktivita sníží na výchozí hodnotu.

Jako autonomní reakce může erekce nastat následkem různých podnětů, včetně sexuální stimulace a sexuálního vzrušení, a proto není zcela pod vědomou kontrolou. Erekce během spánku nebo po probuzení je známá jako noční penilní tumescence. Absence noční erekce je běžně používaná k rozlišení mezi fyzickými a psychickými příčinami erektilní dysfunkce a impotence.

Penis, který je částečně, ale ne úplně vzpřímený je někdy známý jako semi-erekce (lékařsky: částečná tumescence). Penis, který není vztyčený, je typicky nazýván ochablý nebo měkký.

Fyziologie

Chápání fyziologie erekce se v průběhu dějin měnilo. Ve starověku Galen považoval erekci za výsledek hromadění vzduchu. A jeho myšlenky ve středověké medicíně dominovaly. Na začátku renesance se objevují smysluplné příklady experimentální vědecké práce, pokud jde o penis. Da Vinci správně dospěl k závěru, že jsou erekce způsobeny krví. V 18. století byl Švýcar Von Haller první, který přišel na to, že je erekce kontrolována nervovým systémem. V 19. století určilo myšlení, které kladlo důraz na experimentování, nový směr - experimentální fyziologii. Testy na zvířatech odhalily, že stimulace viscerálních nervů, které vedou k orgánům malé pánve, a tedy i pohlavním orgánům u mužů, vyvolala uvolnění malých svalů kavernózních těles. Téměř všechny pozorování a testy však byly zveřejněny v německém jazyce. I to může být jedním z důvodů, proč existence koncepce uvolnění hladkého svalstva zůstala spornou až do prvního světového kongresu o impotenci, který se konal v Paříži v roce 1984.

Dnes již víme, že jde o komplex fyziologických procesů, ke kterému dochází prostřednictvím kaskády neurologických, cévních a humorálních událostí (týkajících se tělesných tekutin).

Erekce nastane, když se dvě trubkovité konstrukce, tzv. kavernózní tělesa, které se nacházejí po celé délce penisu naplní žilní krví. Může k tomu dojít následkem různých fyziologických podnětů, také známých jako sexuální stimulace a sexuální vzrušení. Houbovité tělesa jsou rourkovitá konstrukce nacházející se těsně pod corpus cavernosum, v níž se nachází močová trubice, přes kterou prochází moč a semeno při močení a ejakulaci. Tato se také může prokrvit, ale méně než kavernózní tělesa.

Autonomní řízení

U mechanické stimulace je erekce vyvolána převahou parasympatiku částí autonomního nervového systému s minimální účastí centrálního nervového systému. Parasympatická větev sahá od sakrálního plexu do tepen zásobujících topořivou tkán. Tyto nervové větve při stimulaci uvolňují acetylcholin, což způsobuje uvolňování oxidu dusnatého z endotelových buněk v trabekulárnych tepnách. Oxid dusnatý se šíří k hladkým svalům tepen (tzv. hladké trámčité svaly), které působí jako vazodilatační látky. Tepny se rozšíří a naplní houbovité a kavernózní tělesa krví. Ischiokavernózní a bulbokavernózní svaly stáhnou žíly kavernózních těles, čímž limitují žilní odtok krve. Erekce pomine, když je parasympatická stimulace přerušena. Stimulace sympatické části ANS způsobuje zúžení tepen penisu, což vytlačí krev z erektilní tkáně.

Po ejakulaci nebo ukončení stimulace, erekce obvykle odezní, ale tato doba se může lišit v závislosti na délce a tloušťce penisu.

Dobrovolné a nedobrovolné ovládání

Mozková kůra může vyvolat erekci i při absenci přímé mechanické stimulace (jako reakci na vizuální, sluchové, čichové, představené si nebo hmatové stimuly) prostřednictvím erektilních center v lumbální a sakrální oblasti míchy. Mozková kůra může potlačit erekci i při mechanické stimulaci, stejně jako psychické, emocionální a environmentální faktory.

Noční erekce

Penis se může postavit během spánku, nebo být vztyčený po probuzení. Taková erekce je lékařsky známá jako noční penilní tumescence.

Sociálně-sexuální aspekty

Erekce je běžný indikátor sexuálního vzrušení a je nutná k tomu, aby muž mohl provést vaginální penetraci a pohlavní styk. Šourek se může, ale nemusí při erekci stáhnout. Obecně platí, že předkožka se automaticky a postupně stahuje zpět, čímž odhaluje žalud, ačkoli někteří muži musí předkožku odtáhnout ručně.
Po dosažení puberty se erekce vyskytuje mnohem častěji. Mužská erekce je běžná i u dětí a kojenců a dokonce nastává i před narozením.

Spontánní nebo náhodná erekce

Spontánní erekce, také známá jako nedobrovolná, náhodná nebo nechtěná erekce, je běžnou a normální součástí mužské fyziologie. Taková erekce může být nepříjemná, pokud k ní dojde na veřejnosti nebo nechtěně. Erekce se může objevit spontánně kdykoliv během dne. V případě potřeby ji lze skrýt přiléhavou spodním prádlem, dlouhou košilí, nebo volnějším oblečením.

Velikost

Délka ochablého penisu nemusí nutně odpovídat délce vztyčeného penisu. Některé penisy, které jsou v ochablém stavu menší se zvětší více, zatímco některé penisy, které jsou v ochablém stavu větší se při erekci zvětší méně. Obecně platí, že velikost vztyčených penisu zůstává po pubertě stejná. Jeho velikost může být zvětšena pomocí operace, ačkoli zvětšení penisu je kontroverzní a jedna studie uvádí, že většina lidí s výsledky nebyla spokojená.

Směr erekce

Ačkoli mnoho vztyčených penisů směřuje vzhůru, je běžné a normální aby vztyčený penis směřoval téměř svisle nahoru nebo skoro svisle dolů, či dokonce horizontálně rovně vpřed. Závisí to na napětí vaziva, které ho udržuje ve správné poloze. Vztyčený penis může mít různý tvar od rovné trubky po trubku zakřivenou nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Zvětšení zakřivení penisu může být způsobeno Peyronieho chorobou. Může způsobit fyzické a psychologické účinky, které mohou zahrnovat erektilní dysfunkci nebo bolest při erekci. Léčí se perorálně užívanými léky (např. kolchicin) nebo chirurgický zákrokem, který je nejčastěji vyhrazen jako poslední možnost.

Následující tabulka ukazuje, jaké běžné jsou směry erekce u stojících mužů. Úhel nula stupňů (0 °) směřuje přímo vzhůru, při 90 stupních je erekce vodorovná a směřuje přímo vpřed, přičemž při 180 stupňů směřuje přímo dolů k nohám. Nahoru směřující úhel je nejběžnější.

Úhel (°) Procento populace
0-30 5
30-60 30
60-85 30
85-95 10
95-120 20
120-180 5

Onemocnění

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce (také známá jako ED, nebo impotence) je sexuální dysfunkce charakterizována neschopností vyvinout a / nebo udržet erekci. Studium erektilní dysfunkce v medicíně je známá jako andrologie, součást urologie. K erektilní dysfunkci může dojít v důsledku jak fyziologických tak psychologických důvodů, většina z nich je léčitelná. Mezi běžné fyziologické příčiny patří diabetes, onemocnění ledvin, chronický alkoholismus, roztroušená skleróza, ateroskleróza, cévní onemocnění a neurologická onemocnění, které dohromady představují asi 70 procent případů erektilní dysfunkce. Některé léky používané k léčbě jiných onemocnění, jako je lithium a paroxetin, mohou zapříčinit erektilní dysfunkci.
Erektilní dysfunkce, spojována s potencí, úspěchem a maskulinity může mít zničující následky, včetně pocitu studu, ztráty nebo nedostatečnosti. O tomto problému lidé často nejsou schopni nebo ochotni mluvit. Ve skutečnosti asi jeden z deseti mužů bude někdy v životě mít opakující se problém s impotencí.

Priapismus

Priapismus je onemocnění, které může být bolestivé. Je to prodloužená erekce trvající nejméně čtyři hodiny. Penis se do ochablého stavu nevrátí i přes absenci fyzické i psychické stimulace.

Terminologie

Klinicky je erekce často známý jako penilní erekce a stav, kdy je penis vzpřímený a proces erekce je nazýván tumescence nebo penilní tumescence. Termín, který označuje odeznění nebo ukončení erekce je detumescence.

Zdroje

  • Erection [online]. [cit. 18.11.2013]. Wikipedia. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Erection
  • VAN DRIEL, M. F., 2015. Physiology of Penile Erection-A Brief History of the Scientific Understanding up till the Eighties of the 20th Century. Sexual medicine [online]. October, 3 (4), 349-357 [cit. 16.01.2018]. Dostupné z: https://doi.org/10.1002/sm2.89
Zatím bez hodnocení

Doporučené produkty

  • Pilulky na erekci Viafil

    Pilulky na podporu erekce Viafil jsou nejsilnější alternativa Viagry na trhu. Obsahují novou vylepšenou patentovanou směs a jsou speciálně vytvořeny pro zlepšení kvality a prodloužení erekce u mužů.