Domů / Celulitida

Celulitida

Poslední úprava 24.11.2022
Sdílet článek

Jen málo věcí vyvolalo tolik debat a diskusí, kontroverzních názorů a sporů mezi odbornou komunitou a profesionálními terapeuty, jak celulitida, odborně označovaná jako gynoidní lipodystrofie, anglicky "cellulite". Nelze ji zaměňovat s termínem "cellulitis", používaným v dermatologii na popis zánětu podkoží.

Co je celulitida?

Mnohé roky vycházela lékařská komunita z předpokladu, že celulitida je pouze tuk a lze ji odstranit pouze dietou a cvičením. Ale v kosmetických salonech a dermatologických ambulancích se objevovaly i fyzicky aktivní ženy, které žádaly o vyřešení problému s pomerančovou kůží. Pravdou je, že u 80 až 90% žen se po vstupu do puberty objeví celulitida. Přitom nemusí mít vůbec nadváhu. Co je to tedy zač, ta celulitida, která v tělech koexistuje spolu s tukovými buňkami?

Nejčtenější za poslední den

Odkdy se před 150 lety objevilo slovo celulitida, začali se někteří odborníci zajímat o strukturu tkáně, která tvoří celulitidu. Momentálně už víme bezpečně říci, že celulitida je cosi víc než jen běžný tuk. A abychom se ji mohli pokusit odstranit, třeba pochopit její jedinečnost. Jak vypadá struktura tuku, jaké jsou příčiny vzniku celulitidy?

Ať už se vám to líbí nebo ne, člověk je živočich, který na svém těle nosí i zásoby tuku. Povrch kůže je pokryt vrstvou oleje a kromě několika málo výjimek se tuk nachází téměř po celém těle. Primární funkce této tukové vrstvy je hermoregulace, tlumení vůči mechanickému poškození, vytvoření tělesných kontur a vyplnění tělesného prostoru. A co je stejně důležité, tato tuková vrstva je zdrojem energie.

Pro potřeby uchování energie se lipidy akumulují v tukových buňkách (adipocytech) jako mastné kyseliny, které se spojují s glycerolem a ukládají se jako velké triglyceridové molekuly. Když je třeba sáhnout do zásob energie, rozloží se triglyceridové molekuly na glycerol a mastné kyseliny, které se metabolizují jako zdroje energie. To tedy znamená, že funkcí tukových buněk je sloužit jako rezervoáry energie pro tělo.

Adipocyty uskladňují tělesný tuk, ten se shlukuje a vytváří adipózní tkáň. Tuk je vlastně forma volné pojivové tkáně nacházející se pod kůží (dermis) okolo svalů, orgánů a kloubů.

Již v roce 1970 lékaři studovali strukturu kůže a složení tukových buněk, snažili se totiž lépe pochopit celulitidu a tuk. Přišli na to, že v ženském těle se nejhořejší vrstva podkožní tkáně (hypoderma) skládá z volně stojících tukových komor - ty jsou vyplněny tukovými buňkami. Jednotlivé komory jsou odděleny vertikálními stěnami pojivové tkáně nazývanými septa. Vrchol těchto vzpřímených tukových komor měl tvar jakéhosi obloukovitého dómu. Tento oblouk je slabý a náchylný na zhroucení, pokud se na něj vyvine nepřiměřeně velký tlak. Takový tlak může vzniknout jako důsledek nadměrné hmotnosti, zadržování vody nebo nedostatku síly kvůli nedostatečnému nebo žádnému cvičení či fyzické aktivitě. Tyto velké komory vytvářejí menší shluky tukových buněk (označované jako papillae adiposis) hromadící se těsně pod kůží. Taková kombinace volně stojících komor s tukovými buňkami a oddělené shluky tukových buněk jsou příčinou, proč se mění vzhled pokožky na jejím povrchu. A právě tento vzhled označujeme jako celulitidu.

Zajímavé je, že při porovnávání struktury hypodermis u žen a u mužů vědci zjistili, že muži mají menší komory tukových buněk se šikmými septami (stěnami mezi komorami). Tento strukturální rozdíl poskytuje stěnám větší sílu a pevnost. Díky tomu lépe odolávají tlaku a nezhroutí se tak snadno jako v případě žen. Každopádně, menší shluky tukových buněk (papillae adiposis) již mají u žen i u mužů stejnou strukturu. Právě proto vznikla již v sedmdesátých letech hypotéza, že právě rozdíl ve struktuře tukových komor určuje větší dispozici ke vzniku celulitidy u žen než u mužů. Zajímavostí také je, že muži s výraznějšími ženskými charakteristikami mívají komory s tukovými buňkami podobné ženám. To také znamená, že tato strukturální diverzita je kontrolována hormony.

Jak celulitida vzniká?

Rozlišujeme čtyři progresivní stupně, které se při tvorbě celulitidy objevují.

Celulitida - stupeň 1

Při stupni 1 dochází k různým změnám, které nejsou pouhým okem viditelné. Tyto změny zahrnují poškození kožní dermis, při kterém se pomalu začíná hroutit integrita žil a cév, které vytvářejí komplexní transportní síť po celé kůži. Následně horní vrstva dermis postupně přichází o síť kapilár a drobných cév. Tukové buňky, které se nacházejí ve volně stojících tukových komorách, se začínají zaplňovat lipidy a otékají na 2 až 3-násobek své původní velikosti. Při stupni jedna někdy dochází i k shlukování tukových buněk. V tkáni se začíná hromadit tekutina, s největší pravděpodobností je to kvůli postupnému řícení systému kapilár. Tuk začíná vyčnívat, objevuje se při dermis. Zvyšuje se množství glykosaminoglykanů, které jsou zodpovědné za zvýšené zadržování vody v tkáních.

Celulitida - stupeň 2

Při stupni 2 pokračuje zhoršování kvality dermis a systém mikrocirkulace se neustále zhoršuje. Tukové buňky se nalévají a zvětšují, shluky jsou výraznější, potřebné žíly a cévy odtlačí stále dál od původního místa. V dermis se objevují jamky, může jít o výsledek normálního zánětlivého procesu, který aktivuje specifické enzymy jako jsou kolagenáza a elastáza. Vzniká trasa, kterou mohou imunitní buňky putovat k místu zánětu. Nadále se hromadí tekutina. Při tomto stupni je již evidentní takzvaná "pomerančová kůže".

Celulitida - stupeň 3 a 4

Při stupni 3 a 4 dochází k dalšímu zhoršení systému mikrocirkulace. Zpomaluje se metabolismus v buňkách dermis. Výrazně se redukuje syntéza proteinů i procesy oprav, i to přispívá ke ztenčování dermální vrstvy. Kolem shluků tukových buněk se začínají formovat proteinové usazeniny. Pokud stisknete kůži mezi prsty, vidno výraznou pomerančovou kůži, vzhledem se při tomto stupni celulitida podobá již na tvaroh.

Při stupni čtyři jsou evidentní tvrdé uzlinky. Jsou to shluky tukových buněk zapouzdřeny v zatvrdlé proteinové skořápce. Jde o poslední fázi tvorby celulitidy.

Tabulka - stupně celulitidy

Klasifikace celulitidy

Neexistuje žádná změna topografie kůže. Kůže na postižené oblasti je hladká, pokud stojíte nebo ležíte. Změny na povrchu pokožky mohou být viditelné, pokud napnete svaly nebo stisknete kůži.

Kůže je kolem postižené oblasti hladká, pokud stojíte nebo ležíte. Při stisknutí jsou změny patrné.

Kůže je hladká, pokud ležíte. Pokud stojíte, jsou změny na kůži viditelné.

Změny na kůži jsou patrné, vidět výrazné prohlubně a uzliny. Průvodním znakem je i citlivost a bolestivost.

Co způsobuje celulitidu?

Přesnou příčinu vzniku celulitidy tvoří s největší pravděpodobností kombinace několika faktorů. O struktuře hypodermis a náchylnosti k jejímu vzniku u žen jsme si už řekli. V současnosti je již známo, že každý ze čtyř stupňů celulitidy je dán změnami na úrovni molekul a struktury. Nyní zkusíme odhalit, co je spouštěcím mechanismem a co řídí stav nazývaný celulitida.

Jednou z příčin, která způsobuje zvlnění pokožky při celulitidě, je zadržování tekutiny v tukové tkáni. Spolu s "nalitím" tukových buněk byl při tkáni postiženém celulitidou prokázán i průnik tekutiny do vláken pojivové tkáně, a to na horní vrstvě kůže. Za viditelné opuchnutí stehen, hýždí a boků může jednak tato zadržovaná tekutina, i toxický odpad nacházející se v tekutině. Tento odpad totiž ničí kolagenová a elastinová vlákna, které jsou zodpovědné za zachování hladké a pevné pokožky.

Dochází k jednoznačnému poklesu množství elastinových a kolagenových vláken, pokud je tkáň zasažená celulitidou. S přibývajícím věkem tyto strukturální proteiny celkově začínají tuhnout a ztrácet svou pružnost - proto vznikají mimo jiné vrásky ... Za ztrátu pružnosti a pevnosti a celkové zhoršení pokožky mohou i nalité tukové buňky, nahromaděné tekutiny a toxiny, i zhoršený přísun krve. To vše jsou faktory přispívající ke vzniku celulitidy.

Skutečnou příčinou vzniku celulitidy je rozpadávání pojivových tkání. Nesmíme však zapomínat, že příčinou pro tento rozpad je s největší pravděpodobností zhoršení výkonu oběhového systému. Je pravdou, že hromadění toxinů a zadržování tekutin jsou hlavními přispívajícími faktory pro tvorbu celulitidy. Ale špatná cirkulace, tedy proudění jednak krve a jednak lymfy, jednoznačně vytváří to správné prostředí pro vznik celulitidy. Pokud se v oblasti zastaví cirkulace, urychluje se vznik celulitidy. Pokles a výrazné omezení cirkulace může být způsobeno nedostatkem pohybu, příliš sedavým způsobem života, ucpanými žilami či nedostatky ve výživě. Právě proto se objevuje celulitida na místech se špatnou cirkulací. Navíc, když vznikne, zpomalí a zhorší cirkulaci ještě více.

Výskyt celulitidy

Kde na těle můžete najít celulitidu? Běžný tuk může být kdekoliv na těle, zatímco celulitida má tendenci usadit se na následujících oblastech:

 • Vnitřní, horní a zadní strana stehen
 • Horní část zad pod rameny
 • Členky
 • Vnitřní a zadní část horní části rukou
 • Zadek
 • Dolní část zad
 • Boky
 • Břicho

Na místech, kde je přítomna celulitida, můžete pociťovat i další problémy s porušenými krevními cévami a / nebo křečovými žilami.

Jak lze odstranit celulitidu?

Kromě zhubnutí, cvičení a liposukce je jen málo účinných možností. Dokonce i masáž, která byla považována za účinnou, může nadělat více škody než účinku. Pokud není masáž udělána správně, může nežádoucím způsobem stimulovat další přísun tekutin do tkáně. Pokud se tedy při ní nepodaří zlepšit proudění krve a lymfy, může masáž problém pouze zhoršit.

Pokud je však jemná masáž, známá jako lymfomasáž, udělaná správně, stimuluje průtok lymfy a může být vlastně velmi účinným způsobem ošetření celulitidy. K odstranění celulitidy se používají také lokální krémy, bylinky, důležité je i správné zdravé stravování a zpevnění těla.

Léčba celulitidy

Jak bojovat s celulitidou? Pro účely boje proti celulitidě člověk musí dávat pozor na následující body:

 • Strava - Stravovat se zdravě a vyvarovat se potravin, které by přispěly k toxickému hromadění.
 • Dýchání - Aby se usnadnilo správné okysličení krve a pomohlo plicím při odstraňování toxinů, musí být dodrženo správné dýchání.
 • Cvičení - Cvičení stimuluje krevní oběh a urychluje metabolismus, zlepšuje svalovou pružnost a zpevnění tkáně.
 • Správné odstranění odpadu:
  • Kůže, (největší orgán), ledviny a střeva, musí být schopny se zbavit toxinů.
  • Pokud máte problém se zácpou, je třeba ji řešit okamžitě, protože zácpa je jednou z hlavních příčin celulitidy. K nápravě tohoto problému se zácpou NEPOUŽÍVEJTE projímadla, které budou dráždit tlusté střevo.
  • Ledviny mohou být nápomocné tím, že zvýšíte příjem tekutin, a tím zvýšíte objem moči.
  • Kůže by měla být posílena pocením, aby se pomohlo při odstraňování odpadů.
 • Odpočinek
  • Aby celé tělo správně pracovalo, musíte snížit stres a napětí na těle i v mysli.
 • Masáž
  • Pomocí masáže stimulujete oběh v oblastech s celulitidou. Obzvláště v těch místech, které nemáte řádně procvičované, například vnitřek kolen nebo horní část stehen.

Základní otázky o celulitidě

Jak to, že před pubertou se celulitida objevuje pouze zřídka?

Za objevení celulitidy po pubertě jsou zodpovědné hormony a predispozice na její vznik. Estrogen, což je pohlavní hormon vylučovaný vaječníky, může zhoršovat fyziologické změny způsobující celulitidu. Estrogen stimuluje i lipoprotein lipázu, což je hlavní enzym zodpovědný za štěpení lipoproteinů nacházejících se v chylomikronech. Jde o částice, které přenášejí dietní lipidy ze střev do jiných částí těla. Lipoproteiny s velmi nízkou hustotou se zase štěpí na mastné kyseliny, a ty se uskladňují v rezervoárech tuku po těle.

Mají celulitidu i štíhlé, útlé ženy?

Ano, dokonce velmi často. Přírůstek na váze k celulitidě také přispívá, není však jedinou příčinou. Přibývání však celulitidu jednoznačně zhoršuje.

Proč se celulitida s přibývajícím věkem zhoršuje?

Derma dosahuje svou maximální tloušťku ve věku 30 let. Následně se její pevnost, tloušťka a celistvost už jen zhoršuje. Také se uvolňuje pojivová tkáň v dermis, právě kvůli stárnutí a poklesu zásob kolagenu a elastinu. Takto může pak do oblasti dermis proniknout mnohem více tukových buněk. Ty celulitidu ještě více zvýrazňují. Jako další se s přibývajícím věkem zvyšují zásoby podkožního tělesného tuku - přispívá k tomu i přejídání a celková snížená činnost.

Týká se celulitida žen každé rasy?

Ano, celulitida se objevuje u žen každé rasy. Pokud však porovnáme například bělošky a asiatky, vyskytuje se častěji u bělošek. U latinskoamerických žen se objevuje hlavně na bocích a stehnech.

Proč se celulitida objevuje hlavně na stehnech a na zadku?

Je dokázáno, že mají ženy ve srovnání s muži vyšší procento tuku. Například průměrné množství tělesného tuku u dospělých mužů a žen (18 až 34 let) je 13% u mužů a 28% u žen. U žen se uchovává tuk hlavně na stehnech a na zadku. Postavy s takovým výrazným typem ukládání tuku se označují jako postava tvaru hrušky. Navíc, na stehnech, bocích a hýždích žen se nachází až pětkrát více adipocytů (tukových buněk), než v jiných místech na těle. Muži, na druhou stranu, přibírají hlavně do břicha a to na vznik celulitidy není natolik náchylné.

Souvisí celulitida s lymfatickými problémy?

Celulitidu nelze označit za lymfatické onemocnění. Každopádně, omezení pohybu tekutin a lymfy ke zvýraznění celulitidy přispívá.

Je celulitida dědičná?

Ano, pro vznik celulitidy existuje jasná genetická predispozice. Zděděné je rozložení tuku i jeho uchovávání.

Zhoršuje kouření vzhled celulitidy?

Ano, bylo prokázáno, že cigaretový kouř oslabuje tvorbu kolagenu, což je hlavní strukturální protein pojivové tkáně. Oslabená tkáň následně umožňuje jednodušší průnik tuku do dermis.

Zdroje

Celulitida Průměrné hodnocení: 5 (1 hodnoceníe)