Anagén Effluvium

Poslední úprava 10.03.2023
Sdílet článek

Effluvium je aktivní vypadávání vlasů, kdy vypadne více než 100 vlasů denně v období 2 až 4 týdnů. Alopecia je naopak patrné snížení hustoty vlasů, což je snížení hustoty vlasů přibližně o 30%. Při normálním vlasovém růstovém cyklu padají vlasy při česání nebo mytí vlasů. Tehdy jde o vlasy v telogénu.

Vlasy procházejí růstovým cyklem - anagen - fáze růstu, katagén - fáze stagnace, kdy vlas již neroste, telogen - fáze padání vlasů. Vlasový cyklus není po celé vlasové pokožce synchronní. Liší se i délka každé fáze. Dokonce i délka tohoto cyklu se mění v závislosti na různých okolností, i věku dotyčného člověka.

Anagen effluvium souvisí právě s růstovou fází, v níž se vypadávající vlasy nacházejí. Při anagen effluvium jde o náhle spuštění výrazného padání vlasů, které se v dané chvíli nacházejí v růstové fázi - anagénu. Spouštěčem je událost, která oslabí a poškodí mitotickou, metabolickou aktivitu vlasových folikulů. Často se tak stává po radioterapii nasměrované na oblast hlavy a krky, či po chemoterapii, při níž se použijí antimetabolity, alkylační činidla a mitotické inhibitory. Tyto látky dokáží oslabit nebo úplně narušit cyklus anagénu, navíc způsobují různé stupně poškození vlasových folikulů.

A protože 80-90% vlasů se nachází najednou ve fázi anagénu, je samozřejmě negativně zasaženo velké množství vlasů. Pokud tedy člověku na hlavě zůstane pouze 10% až 20% vlasů, jde téměř jistě o anagen efluvium.

Anagen effluvium - chyba v názvosloví

Anagen effluvium se mylně označuje jako padání vlasů. Vlasy v anagénu po vnějším zásahu totiž rostou abnormálně, jejich struktura je poškozena, vlákna narušena a vlastně se blízko u pokožky zlomí, nevypadávají z ní.

2 podtypy anagen effluvium

  • běžné dystrofické anagenní efluvium
  • syndrom volného anagénu

Příčiny a mechanismus vedoucí ke vzniku anagen effluvium

Anagen effluvium je běžně spojováno s chemoterapií a radioterapií v oblasti hlavy a krku. Existují však i další příčiny pro rozvinutí anagen effluvium. Například silná podvýživa vzhledem k proteinům, pempigus vulgaris (chronické autoimunitní onemocnění projevující se puchýři po celém těle), alopecia areata, vystavení toxickým látkám jako je rtuť, bór, thalium či jiné. Anagen effluvium mohou způsobit i některé léky.

Anagenní fáze růstu se vyznačuje tím, že buňky ve vlasové cibulce vykazují největší aktivitu při budování vlasu samotného. Jakákoli událost či zásah, který způsobí náhlé zastavení mitotické aktivity, vede k oslabení vlasu, jeho ztenčení, dokonce ke kompletnímu selhání tvorby vlasů. Poškodit se může samotná vlasová cibulka, vlas se může oddělit a vypadnout. Změnit se může také rychlost růstu vlasů, folikuly se ale nepřesunou do další růstové fáze, tak jak se to děje při telogen effluvium. Vlasy začnou vypadávat 1 až 3 týdny po vyvolávající události. A jelikož až 90% vlasů na hlavě se v daný okamžik nachází v anagénu, je vypadávání vlasů hojné a vede k velmi výrazné alopecii. Pokud je navíc chemoterapie podávána ve vysokých dávkách po dlouhé období, mohou být ovlivněny i ochlupení na bradě, obočí, řasy, ochlupení v podpaží a pubické ochlupení.

Při anagen effluvium jsou ovlivněny pouze proliferující buňky ve vlasové cibulce. Kmenové buňky zodpovědné za opětovný růst folikulů jsou ušetřeny, takže vypadávání vlasů je obvykle zcela reverzibilní. Vlasový folikul se vrátí k normálnímu růstovému cyklu několik týdnů po zastavení či ukončení narušující události. Růst je pak patrný do 1 až 3 měsíců. Nové vlasy mohou mít ale odlišné vlastnosti - mohou být šedivé či oproti původním jinak zbarvené, mohou se začít točit nebo naopak zůstanou rovné.

Alopecie způsobená radiací může být reverzibilní i trvalá. Opětovný růst vlasů po radiační terapii závisí na typu, hloubce působení a rozdělení použité dávky. Běžně bývá pozorována trvalá destrukce folikulů, a to pravděpodobně kvůli nevratnému poškození kmenových buněk ve vlasových folikulech. Trvalé zánětlivé změny vyvolané radiací mohou způsobit jizvovou alopecii, která přetrvává i po ukončení radioterapie.

I mnoho těžkých kovů je schopných narušit tvorbu vlasů, protože se navážou na sulfydrylovou skupinu keratinů ve vlasech. Za anagen effluvium způsobené těžkými kovy jsou nejčastěji odpovědné thalium, rtuť, vizmut, měď či kadmium. Otrava rtutí může nastat v důsledku chronického vystavování se rtuti v rámci průmyslu, při konzumaci znečištěné vody či mořských plodů. Také kvůli vystavení fungicidům s obsahem rtuti. K vypadávání vlasů může dojít i bez dalších příznaků otravy rtutí. Diagnózu lze stanovit na základě zvýšených hladin rtuti ve vlasech, krvi nebo moči.

Syndrom volného anagénu

Syndrom volného anagénu je vzácná porucha, při níž jsou vlasy nacházející se v anagénu pouze volně zakotveny. Proto se dají snadno a bezbolestně vytáhnout z vlasové pokožky. Tento stav postihuje hlavně plavovlasé děti, převážně dívky. Vzácně mohou být postiženi i dospělí. U některých pacientů jde o dědičné keratinové defekty. Vlasy jsou při tomto onemocnění krátké, neupravitelné. Přestože se objevuje hlavně u blonďáku, nevyhýbá se ani tmavým vlasům.

Diagnostika anagen effluvium

Při diagnostice anagen effluvium třeba vyloučit telogenu effluvium, androgenní alopecii, trichotillománii i jiné příčiny nejizvové alopecie. Je potřebná podrobná anamnéza a fyzické vyšetření, je nutné identifikovat časovou souslednost kvůli možným spouštěčům a jiným onemocněním. Vyloučit je třeba i další příčiny vypadávání vlasů jako je podvýživa a nevhodné stravování, nedostatek železa, endokrinní a metabolické poruchy či kožní onemocnění.

Vyšetření při anagen effluvium

Test tahem a trichogram, to jsou předběžné vyšetření k určení anagen effluvium. Ačkoli lze anagénové a telogénové vlasy identifikovat pouhým okem, v případě pochybností je užitečná světelná mikroskopie.

Anagénové vlasy mají dlouhé vroubkované kořeny pokryté neporušenou vnitřní a vnější vrstvou, a jsou plně pigmentované. Telogénové vlasy mají krátké kořeny ve tvaru cibule či žárovky. Od vnitřní vrstvy vlasu se objevuje ztráta pigmentu. Při syndromu volného anagénu není přítomen vnější kořen. Při anagen effluvium je vlas ve svých jednotlivých vrstvách narušený, rozlámaný.

Pokud se jedná o jizvovou alopecii, vytahují a vytrhávají se anagénové vlasy velmi snadno. Při nejizvové alopecii se ale vytrhnout nedají.

Léčba anagen effluvium

Anagen effluvium je obvykle reverzibilní a vhodná péče o vlasy a vlasovou pokožku s dočasným nošením paruk je tou nejosvědčenější strategií. Pokud se nasadí léky, je jejich účelem prevence nebo zkrácení periody alopecie. Je dobré podpořit správný růst zdravých a pevných vlasů vitamíny a minerály na vlasy.

Je vhodné naplánovat si při chemoterapii i dočasnou alternativní pokrývku hlavy. Jestli to bude paruka nebo pokrývka hlavy, závisí na preferencích pacienta, zejména v případě žen. Kromě estetického efektu slouží tato jako ochrana vlasové pokožky před sluncem a chladem.

Zdroje

Zatím bez hodnocení

Čtěte víc

Blízke témy