Domů / Hubnutí

Hubnutí

Poslední úprava 21.12.2022
Sdílet článek

Hubnutí, v kontextu medicíny, zdraví a fyzické zdatnosti, je snížení celkové tělesné hmotnosti v důsledku ztráty tekutin, tělesného tuku nebo tukové tkáně. Také aktivní svalové hmoty, a to kostních minerálních ložisek, svalů, šlach a další pojivové tkáně. Hubnutí může nastat neúmyslně, v důsledku skrytého onemocnění, nebo na základě vědomého úsilí o zlepšení skutečné nebo vnímané nadváhy nebo obezity.

Úmyslné hubnutí

Úmyslné hubnutí se týká ztráty celkové tělesné hmotnosti v důsledku snahy o zlepšení kondice a zdraví, nebo změny vzhledu.

Hubnutí u jedinců, kteří mají nadváhu nebo jsou obézní, může snížit zdravotní rizika, zlepšit kondici a může oddálit nástup cukrovky. Může snížit bolestivost a zvýšit pohyblivost u lidí s osteoartrózou kolene. Úbytek hmotnosti může vést ke snížení hypertenze (vysoký krevní tlak), ale zda snižuje i poškození související s vysokým krevním tlakem, není jasné.

Hubnutí nastane, když je jednotlivec ve stavu negativního termodynamického toku. Když tělo vynaloží více energie (prací a metabolismem) než jí příjme (z potravin nebo jiných doplňků stravy). Tehdy použije uložené rezervy z tuku nebo svalů, co postupně vede ke ztrátě hmotnosti.

I lidé s ideální tělesnou hmotností se častokrát snaží zhubnout s cílem zlepšit sportovní výkon nebo splňovat požadovanou hmotnostní klasifikaci pro účast ve sportu. Jiní mohou chtít zhubnout, aby tak dosáhli atraktivnější vzhled. Podváha je spojena se zdravotními riziky, jako jsou potíže v boji proti infekcím, osteoporóza, snížení svalového napětí, poruchy regulace tělesné teploty, a dokonce i zvýšené riziko úmrtí.

Úmyslné hubnutí je, ve většině případů, dosaženo pomocí diet, ačkoli úbytek hmotnosti je obvykle spojen s určitým stupněm změny životního stylu, návyků, nebo cvičením. Mnoho potravinových strategií bylo navrženo tak, aby vyhovovaly potřebám jednotlivce, kteří chtějí snížit nadváhu. Strategie omezení kalorií jsou jedním z nejčastějších dietních plánů. Denní kalorické požadavky se liší v závislosti na mnoha faktorech, včetně věku, pohlaví a požadované ztráty hmotnosti. Odborníci na výživu například naznačují, že k udržení zdraví by ženy měly denně přijmout alespoň 1200 kalorií, zatímco muži potřebují 1500. Tato doporučení platí zejména pro zdravé lidi, kteří se snaží zhubnout, aby si vytvarovali tělo. Nicméně ti, koho obezita předurčuje na zvýšené riziko cukrovky 2. typu, onemocnění srdce, nebo jiných onemocnění, vyžadují přísnější dietu. V některých případech může být nutné, aby obézní jedinci dočasně omezily svůj denní příjem kalorií na 800 nebo dokonce 500.

Nízkokalorické diety jsou také nazývány procentuální vyvážená strava. Vzhledem ke svým minimálním škodlivým účinkům jsou tyto typy diet nejčastěji doporučované odborníky na výživu. Kromě omezení příjmu kalorií, vyvážená strava také upravuje konzumaci makroživin. Doporučuje se, aby z celkového počtu denních kalorií 55% pocházelo ze sacharidů, 15% z bílkovin, 30% z tuků, přičemž ne více než 10% z celkového množství tuku by mělo pocházet z nasycených forem. Například při příjmu 1200 kalorií bude pocházet asi 660 kalorií ze sacharidů, 180 z bílkovin a 360 z tuků. Zvýšená konzumace bílkovin může pomoci zmírnit pocit hladu spojený se sníženým kalorickým příjmem zvýšením pocitu sytosti. Omezení kalorií tímto způsobem má mnoho dlouhodobých výhod. Po dosažení požadované tělesné hmotnosti se může množství přijatých kalorií za den postupně zvyšovat, aniž by byla překročena hranice 2000 kalorií (vypočtená odečtením spálených kalorií fyzickou aktivitou od přijatých kalorií). V kombinaci se zvýšenou fyzickou aktivitou jsou dlouhodobé nízkokalorické diety v dlouhodobém horizontu považovány za nejvíce efektivní, na rozdíl od nárazových diet, které mohou přinést, v nejlepším případě, krátkodobé výsledky. Fyzická aktivita může významně zvýšit efektivitu diety. Nejzdravější režim hubnutí je proto ten, který se skládá z vyvážené stravy a mírné fyzické aktivity.

Zvýšení tělesné hmotnosti bylo spojováno s nadměrnou konzumací tuků, cukrů, sacharidů obecně a alkoholu. Deprese, stres nebo nuda můžou také přispět ke zvýšení tělesné hmotnosti a v těchto případech se doporučuje, aby lidé vyhledali lékařskou pomoc. Studie z r. 2010 zjistila, že jednotlivci na dietě, kteří spali dostatečně dlouho, ztratily více než dvakrát tolik tuku jako lidé, kteří spali málo.

Většina lidí na dietě v dlouhodobém horizontu opět přibere.

Nejčtenější za poslední den

Terapeutické techniky hubnutí

Nejšetrnější metody hubnutí, a také ty nejčastěji doporučené jsou úprava stravovacích návyků a zvýšení fyzické aktivity, zpravidla ve formě cvičení. Světová zdravotnická organizace doporučuje, aby lidé spojili snížení konzumace zpracovaných potravin s vysokým obsahem nasycených tuků, cukru a soli a množstvím kalorií se zvýšením fyzické aktivity.

Doporučuje se také zvýšení příjmu vlákniny na regulaci stolice.

Mezi další metody hubnutí patří užívání léků a doplňků výživy, které snižují chuť k jídlu, blokují vstřebávání tuků nebo snižují objem žaludku.

V případech těžké obezity může být indikována bariatrická chirurgie. Dva běžné bariatrické chirurgické zákroky jsou žaludeční bypass a bandáž žaludku. Oba mohou být účinné při omezení příjmu energie z potravin snížením velikosti žaludku, ale stejně jako u jakékoliv jiné operace, obě mají svá rizika, která by měly být konzultovány s lékařem.

Doplňky stravy, ačkoli běžně používané, nejsou považovány za zdravý způsob snížení hmotnosti. Přestože je jich dostupné velké množství, jen málo z nich je účinných v dlouhodobém horizontu.

Virtuální bandáž žaludku používá hypnózu, aby si mozek myslel, že je žaludek menší, než ve skutečnosti je a tím se snížilo množství zkonzumovaného jídla. To má za následek snížení hmotnosti. Táto metoda je doplněna psychologickou léčbou úzkosti a hypnopedií. Byl proveden výzkum o použití hypnózy jako alternativní metody pro kontrolu tělesné hmotnosti. Studie z r. 1996 zjistila, že kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je účinnější ve snížení hmotnosti, pokud byla kombinovaná s hypnózou.

Nárazové diety

Nárazová dieta je úmyslné nutriční omezení (s výjimkou vody) po dobu delší než 12 hodin bdění. Požadovaným výsledkem je, aby tělo spálilo tuk na energii a tak ztratilo množství váhy v krátkém čase. V závislosti na použité metodě je zde možnost ztráty svalové hmoty. Nárazové diety mohou být nebezpečné pro zdraví a tento způsob hubnutí lékaři nedoporučují.

Neexistují žádné potraviny nebo pilulky, které magicky spalují tuk. Žádné superpotraviny nezmění Váš genetický kód. Žádné výrobky zázračně nerozpustí tuk při sledování televize nebo ve spánku. Pokud se chcete cítit zdravější a žít déle, třeba se zaměřit na změny životního stylu na zdravější.

Nechtěné hubnutí

Nechtěné hubnutí, nebo-li nechtěný úbytek na váze může být důsledkem ztráty tuku, svalové atrofie, ztráty tekutin, nebo kombinací všech těchto faktorů. Obecně je nechtěný úbytek na váze považován za medicínský problém tehdy, když dospělý člověk ztratil alespoň 10% tělesné hmotnosti v průběhu šesti měsíců nebo 5% za poslední měsíc. Dalším kritériem pro určení příliš nízké hmotnosti je index tělesné hmotnosti BMI. I menší ztráta hmotnosti však může být u staršího útlého člověka důvodem k obavám.

K nechtěnému hubnutí může dojít z důvodu nedostatku adekvátní výživy vzhledem k energetickým potřebám člověka (obecně nazvaný podvýživa). Může však také nastat kvůli průběhu onemocnění, změnám v metabolismu, hormonálním změnám, jako nežádoucí účinek léků nebo léčby, kvůli změnám ve stravě spojeným s léčbou nebo užíváním léků nebo snížení chuti k jídlu spojeným s nemocí nebo léčbou. Vážný úbytek hmotnosti může snížit kvalitu života, snížit účinnost léčby nebo prodloužit zotavení, zhoršit chorobné procesy a být rizikovým faktorem dřívější úmrtnosti. Podvýživa může ovlivnit všechny funkce lidského těla, od buněk po nejsložitější funkce, mezi které patří:

 • imunitní odpověď
 • hojení ran
 • svalová síla (včetně dýchacích svalů)
 • kapacita a vyčerpání ledvin vedoucí k poruchám vody a elektrolytů
 • termoregulace
 • menstruace

Kromě toho, podvýživa může vést k nedostatku vitamínů, jiným nedostatkům a nečinnosti, což může vytvořit predispozici k dalším problémům, jako jsou například proleženiny.

Nechtěné hubnutí může být předzvěstí onemocnění, jako je rakovina a diabetes 1. typu.

Pokračující úbytek hmotnosti může vyústit v kachexii. Kachexie se liší od smrti hladem, protože se jedná o systémovou zánětlivou reakci.

Příčiny nechtěného hubnutí

Nemoci související s podvýživou lze rozdělit do čtyř kategorií:

Poruchy příjmu stravy

Nechutenství může být přímým příznakem nemoci, případně nemoc může způsobit, že konzumace jídla je bolestivá nebo může vyvolat nevolnost. Nemoc může také způsobit potravinovou averzi.

Neschopnost jíst může vyplývat ze: sníženého vědomí nebo zmatenosti nebo fyzických problémů, které se týkají paže nebo ruky, polykání nebo žvýkání. Omezení příjmu potravy může být uloženo jako součást léčby nebo vyšetřování. Nedostatek potravin může vyplývat z: chudoby, obtíží při nakupování nebo vaření a nekvalitní stravy.

Poruchy trávení a absorpce

Toto může vyplývat z onemocnění, které mají vliv na trávicí systém.

Změněné metabolické požadavky

Změny metabolických požadavků mohou být způsobeny nemocí, operací a orgánovou dysfunkcí.

Nadbytečné ztráty živin

Ke ztrátám z gastrointestinálního systému může dojít z důvodu příznaků jako je zvracení nebo průjem, jakož i fistuly a stomie. Může dojít i ke ztrátám z dutin včetně nazogastrických dutin.

Další ztráty: popáleniny mohou být spojeny se ztrátami například výměšků kůže.

Hubnutí spojené s konkrétními onemocněními zahrnuje:

 • Když chronická obstrukční plicní nemoc postupuje, u asi 35% pacientů se projeví závažné hubnutí s názvem plicní kachexie, zahrnující snížené svalové hmoty. Kolem 25% zaznamená střední až výrazné hubnutí, zbylí pacienti zhubnou jen málo. Větší úbytek hmotnosti je spojen s horší prognózou. Mezi teoretické faktory, které přispívají ke ztrátě hmotnosti, patří ztráta chuti k jídlu kvůli snížené aktivitě, dodatečná energie potřebná k dýchání a obtížnost jíst s dušností (těžké dýchání).
 • Rakovina je velmi častou a někdy i fatální příčinou nevysvětlitelného (idiopatického) hubnutí. Asi jedna třetina případů nechtěného hubnutí jsou sekundární malignity. Druhy rakovin, na které je podezření u pacientů s nevysvětlitelným úbytkem hmotnosti zahrnují gastrointestinální, prostatické, hepatobilární (hepatocelulární karcinom, karcinom pankreatu), vaječníkové, hematologické nebo plicní malignity.
 • AIDS může způsobit úbytek na váze a mělo by na něj být podezření u vysoce rizikových osob, u kterých se objevilo hubnutí.
 • Gastrointestinální poruchy jsou další častou příčinou nevysvětlitelného úbytku hmotnosti - ve skutečnosti jsou nejčastější příčinou nenádorové idiopatické ztráty hmotnosti. Možné gastrointestinální etiologie nevysvětlitelného hubnutí jsou celiakie, peptický vřed, zánětlivá onemocnění střev (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida), zánět slinivky, žaludku a průjem. Pokles tělesné hmotnosti může způsobit mnoho dalších onemocnění trávicího traktu.
 • Infekce. Některé infekční nemoci mohou způsobit pokles tělesné hmotnosti. Patří mezi ně plísňová onemocnění, infekční endokarditida, mnoho parazitárních nemocí AIDS, a některé jiné sub-akutní nebo okultní infekce.
 • Onemocnění ledvin. Pacienti trpící urémií často mají sníženou nebo žádnou chuť k jídlu, zvracení a nevolnost. To může způsobit hubnutí.
 • Srdeční onemocnění. Kardiovaskulární choroby, zejména městnavé srdeční selhání, může způsobit nevysvětlený úbytek hmotnosti.
 • Onemocnění pojivové tkáně
 • Neurologická onemocnění, včetně demence.
 • Stres může způsobit pokles tělesné hmotnosti. Avšak i výzkumy ukazují, že existuje vztah mezi obezitou a vysokou úrovní stresu.

Hubnutí související s léčbou

Léčba může přímo nebo nepřímo způsobit hubnutí, což má vliv na účinnost léčby a vyléčení se, což může vést k dalšímu hubnutí, čím se uzavírá začarovaný kruh.

Mnoho pacientů po operaci má bolesti a zaznamená ztrátu chuti k jídlu. Část reakce těla na operaci je nasměrovat energii na hojení ran, což zvyšuje požadavky těla na energii. Operace nepřímo ovlivňuje nutriční stav, zejména v období rekonvalescence, protože může ovlivnit hojení ran a další aspekty léčení. Operace má přímý vliv na nutriční status, v případě, že zákrok natrvalo změní trávicí systém. Často je nutná enterální výživa (krmení sondou). Přístup "nic ústy" při všech gastrointestinálních operacích se neprokázal jako prospěšný. Existují dokonce tvrzení, že takový postup brání zotavování.

Některé léky mohou způsobit pokles tělesné hmotnosti, zatímco jiné mohou způsobit zvýšení tělesné hmotnosti.

Čtěte dál
Jak zhubnout
Zatím bez hodnocení

Související témata