Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Obecně

Provozovatel stránek eotazky.cz. respektuje soukromí každé osoby, která navštíví naše webové lokality. Nyní bychom vás rádi informovali, jaké typy údajů shromažďujeme a jakým způsobem je používáme. Zároveň se zde dozvíte, jak můžete uplatnit práva dotčených osob.

Na této stránce budou zveřejněny jakékoliv změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Díky tomu se můžete v libovolném okamžiku informovat, jaké údaje shromažďujeme a jakým způsobem je používáme.

2. Shromažďování, používání a zpracovávání osobních údajů

Název odpovědného subjektu: betacre s.r.o. (dále jen provozovatel)

Adresa zodpovědného subjektu: betacre sro, Grösslingova 4, Bratislava - městská část Staré Město 811 09, Slovensko

Používáme osobní údaje primárně na poskytování této webové stránky uživatelům. Jakékoli další zpracování údajů probíhá pouze na základě jiných zákonných povinností nebo povolení, nebo pokud k tomu příslušný uživatel vyslovil provozovateli této stránky souhlas. Provozovatel ukládá a zpracovává údaje výslovně na následující účely: Když uživatel navštíví web, společnost automaticky shromažďuje a ukládá určité údaje. Mezi ně patří: IP adresa nebo ID zařízení přiřazené k příslušnému koncovému zařízení, které potřebujeme pro přenos požadovaného obsahu (např. A zejména obsah, text, obrázky a produktové informace, dále datové soubory ke stažení atd.), Aktivity uživatele v kontextu webu , typ příslušného koncového zařízení, použitý typ prohlížeče, jakož i datum a čas použití.

Provozovatel tyto informace uchovává nejvíce 7 dní na účel rozpoznání a řešení případného zneužití.

Provozovatel využívá tyto informace také na zlepšení prezentace služeb, jejich vlastností a funkcí, jakož i na všeobecné administrativní úkoly.

Kromě toho provozovatel bez zbytečného odkladu vymaže nebo anonymizovat údaje o používání včetně IP adres, pokud již nejsou potřebné pro výše uvedené účely.

Zpracování a používání údajů je založeno na zákonných ustanoveních, podle kterých jsou takové operace oprávněné v případě, že (1) je zpracování nezbytné pro poskytování webu; nebo (2) pokud převažuje oprávněný zájem provozovaetle zajistit a zlepšovat funkčnost a bezchybný provoz webu a je-li tato přizpůsobena potřebám uživatele.

3. Soubory cookie (Více informací)

https://www.eotazky.cz/cookies

4. Sledování webu

a) Google Analytics Tato webová stránka používá službu na analýzu webu Google Analytics, jejíž poskytovatelem je společnost Google, Inc. ( "Google"). Pro tento účel se do počítače na hraje soubor cookie. Ze souboru cookie budou vygenerovány informace o vašem používání webu (včetně vaší IP adresy) a společnost Google jejich přenese a uloží na servery ve Spojených státech.

Aktivovali jsme anonymizaci IP, což znamená, že společnost Google ořízne / anonymizuje poslední bajt IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro další strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se odesílá úplná IP adresa na servery společnosti Google v US A, kde se nakonec zkracuje.

Společnost Google použije tyto informace jménem poskytovatele webu pro účely hodnocení vašeho používání webu, na sestavení přehledů o aktivitě webu pro její provozovatele a na poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webu as používáním internetu poskytovateli webu. Společnost Google nebude vaši IP adresu přiřazovat k jiným údajům, které má k dispozici.

Námitka proti shromažďování údajů:

Kromě změny nastavení vašeho prohlížeče můžete Googlu zabránit ve shromažďování a využívání dat (souborů cookie a IP adres) stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

b) Google DoubleClick

Funkci Google DoubleClick využíváme na naší webové stránce na vyhodnocení používání webových stránek a na to, abychom vám spolu se společností Google a dalšími inzerenty mohly poskytovat uživatelsky relevantní reklamu. Pro tento účel se do počítače nahrá soubor cookie. Ten shromažďuje informace o reklamě zobrazované v prohlížeči a o tom, na které reklamy kliknete. Informace vygenerované souborem cookie při vašem používání webových stránek budou přeneseny na server společnosti Google v USA a budou tam i uloženy. Podle shromážděných informací se vám pak v prohlížeči budou zobrazovat reklamy související s vašimi zájmy.

Námitka proti shromažďování údajů:

Kromě změny nastavení vašeho prohlížeče můžete také soubor cookie pro DoubleClick natrvalo deaktivovat pomocí doplňku prohlížeče. S tímto doplňkem se deaktivační nastavení zachová, a to i při případném odstranění všech souborů cookie. Tento doplněk na trvalou deaktivaci můžete získat https://support.google.com/ads/answer/7395996.

c) Facebook Custom Audience Pixel

Jsme zapojeni do programu Facebook Custom Audience, díky kterému můžeme zobrazovat přizpůsobené reklamy, pokud jste si také vytvořili účet na Facebooku a přihlásili jste se ke svému účtu na Facebooku. Tento nástroj umožňuje přizpůsobit naše reklamy podle vašeho používání našeho webu, a poskytnout tak reklamy speciálně přizpůsobené pro vás. Pro tento účel uvádíme vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo v hashovaný formátu, který umožňuje Facebooku identifikovat vás, pokud jste se také přihlásili na Facebook.

Námitka proti shromažďování údajů:

Kromě změny nastavení vašeho prohlížeče můžete upravit své preference reklam v nastavení Facebooku, pokud nechcete dostávat reklamy na Facebooku související se zájmy.

5. Vaše práva dotčené osoby / odpovědná osoba (DPO)

Kdykoliv můžete uplatnit právo na přístup ke svým datům. Pokud jsou kromě toho splněny příslušné požadavky, můžete uplatnit následující práva:

  • Právo na opravu
  • Právo na vymazání
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo podat stížnost příslušnému příslušnému orgánu pro dohled nad ochranou údajů
  • Právo na přenos dat (k 25. květnu 2018)
  • Právo na vymazání

V případě činností zpracování údajů zahrnujících vaše osobní údaje, které se provádějí na základě oprávněného zájmu provozovatele, máte právo kdykoliv vznést námitky proti takovému zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Provozovatel ukončí toto zpracování, pokud neprokáže tak důležité důvody pro zpracování, které si zaslouží ochranu a které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k provádění, výkon nebo obranu proti právním nárokům.

V takových případech nebo pokud máte jakékoliv jiné dotazy či přání související s vašimi osobními údaji, pošlete nám požadavek na náš kontaktní e-mail.

6. Používání doplňků pro sociální sítě

Do našich webových stránek jsou vloženy i doplňky pro různé sociální sítě. Příslušné služby poskytují pak příslušné společnosti ( "poskytovatelé"). Těmito poskytovateli jsou:

Provozovatelem služby Facebook je společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ( "Facebook"). Přehled doplňků pro síť Facebook a jejich vlastnosti naleznete na stránce: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Provozovatelem služby YouTube je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA ( "Google"). Přehled doplňků pro síť YouTube je stránka: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Na základě doplňku pak poskytovatel zjistí, které z našich webových stránek jste otevřeli. Pokud jste během prohlížení naší webové lokality přihlášení do uživatelského účtu příslušného poskytovatele, může porovnat váš zájem, tj informace, ke kterým přistupujete, s vaším uživatelským účtem. Při využívání libovolné z funkcí doplňku (například při kliknutí na tlačítko "Líbí se mi to" nebo při zveřejnění komentáře) budou tyto informace také odeslány prohlížečem přímo poskytovateli služby na uchování.

Další informace o shromažďování a využívání údajů jednotlivými poskytovateli a o právech a možnostech, které máte k dispozici na ochranu soukromí v těchto situacích, naleznete v zásadách (politice) ochrany údajů či soukromí každého poskytovatele:

Politika ochrany údajů či soukromí, kterou vydala společnost Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Politika ochrany údajů či soukromí, kterou vydala společnost Google: https://policies.google.com/privacy