Domů / / Celulitida a lymfatický systém

Celulitida a lymfatický systém

Poslední úprava 19.05.2017
Sdílet článek

Stejně jako kardiovaskulární systém, lymfatický systém je napojen na téměř každou buňku v těle, včetně tukových buněk. Živé buňky, poté, co spotřebují živiny dodané krevním oběhem, produkují metabolický odpad, který pak odnáší lymfatická tekutina, také známá jako lymfa.

Co je to lymfa?

Lymfa vzniká jako plazma - žlutá kapalná složka krve. Naše tělo obsahuje dvakrát více lymfy než krve - přibližně šest až deset litrů. Lymfa má průhlednou nebo mléčně bílou barvu a může být složená z různých látek, včetně lipidů, proteinů, enzymů, hormonů, močoviny, rozpuštěných plynů, bakterií, virů a ostatních nečistot.

Kudy lymfa proudí?

Lymfa protéká sítí stále se rozšiřujících cév podobných síti kapilár a žil, jimiž cirkuluje krev. Začáteční lymfatické kapiláry jsou křehké cívky, tlusté pouze jednu buňku. Přibližně 70 procent z nich se považuje za povrchové kapiláry, což znamená, že se nacházejí těsně pod kůží (kde se vytváří celulitida). Lymfatické kolektory, které se často nacházejí v tukových tkáních jsou velké cévy, které přenášejí lymfu až do lymfatických uzlin. Řada stejnosměrných ventilů podél lymfatických cév dává lymfatickému systému charakteristický vzhled podobný perlového náhrdelníku.

Po tom, co lymfatická tekutina projde rozsáhlou sítí lymfatických uzlin a cév, nakonec odteče do jednoho ze dvou hlavních kanálů nacházejících se v oblasti hrudníku pod klíční kostí. Pravý lymfatický kanál shromažďuje lymfu z pravé paže a pravé části hlavy, krku a hrudníku, zatímco hrudní kanál (také známý jako levý lymfatický kanál) shromažďuje lymfu ze zbytku těla. Vaše lymfa se pak dostane do vašeho krevního oběhu a těsně před tím než se dostane do srdce se opět stane plazmou.

Co je lymfatická uzlina?

Lymfatické uzliny fungují jako malé filtry, které zachycují odpadní produkty z lymfatické tekutiny a odstraňují je z těla. Lymfatické uzliny mají obvykle tvar malé fazolky a dosahují délky od několika milimetrů do jednoho nebo dvou centimetrů.

Průměrný člověk se narodí s 600-700 lymfatickými uzlinami rozmístěnými po celém těle, přičemž více než polovina z nich se nachází v oblasti břicha. Velkou koncentraci lymfatických uzlin lze nalézt i na krku, v podpaží, na vnitřní straně loktů, v tříslech a za koleny. Je zajímavé, že naše lymfatické uzliny jsou soustředěny ve velkých záhybech těla, což umožní nejvyšší stupeň ochrany, když je tělo v poloze plodu. Významnou výjimkou je shluk lymfatických uzlin v oblasti kotníků (zadní část nohy), což je oblast, na kterou jeden specialista na lymfatický systém poukazuje jako na mýtickou Achilovu patu.

Lymfatický systém je, ve skutečnosti, nezbytný pro naši odolnost vůči chorobám. Pokud lymfatická tekutina obsahuje potenciálně škodlivé organismy, jako jsou viry, uzlina může napuchnout do několikanásobku své normální velikosti, pokud se bílé krvinky (také známé jako lymfocyty) a další imunitní činitele nahrnou na jedno místo. Když lékař prohmatává boční strany krku pacienta a hledá "oteklé uzliny", zjišťuje, zda lymfatické uzliny nejsou zvětšené a tedy nebojují proti infekci. Pokud lymfatické uzliny zachytí rakovinné buňky a nedokáží je odstranit z těla, uzlina se může stát zdrojem sekundárního růstu rakoviny (metastázy). To je důvod, proč je u některých forem rakoviny, jako je rakovina prsu, poměrně časté šířit se do okolních lymfatických uzlin.

Pokud je lymfa tak důležitá, proč jsem o ní velmi mnoho neslyšel / a?

Přesto, že Váš lymfatický systém má nenahraditelný význam pro prakticky každou buňku v těle, zejména pokud jde o infekce a nemoci, lékaři praktikující západní medicínu mají tendenci ho přehlížet. Z historického hlediska je pravděpodobné, že lékařské komunitě trvalo dlouho, dokud rozpoznala lymfatický systém, kvůli průhlednosti lymfatické tekutiny a obtíží při rozpoznávání lymfatických cév při pitvě. Existují indikace toho že, starodávné národy v Číně, Samaří, Babylonu, Egyptě a Indii si byly vědomy přítomnosti lymfatického oběhu v těle, ale lymfatický oběh nebyl chápán jako kompletní anatomický systém až do sedmnáctého století.

Mnozí z nás ani nevědí, že mají lymfatický systém a už vůbec nechápou jak se o něj starat.

Jsme bombardováni zprávami o významu péče o svůj kardiovaskulární systém. Jíme stravu zdravou pro srdce. Snažíme se o 30 minut kardio cvičení několikrát týdně. Jen zřídka však slyšíme něco o lymfatickém systému v jakékoliv diskusi o wellness, a to zejména pokud jde o preventivní zdravotní péči.

Pokud máme udělat nějaký pokrok v léčbě celulitidy, je dobrý nápad začít věnovat pozornost přehlížen lymfatickému systému.

Zatím bez hodnocení

Čtěte víc