Domů / / / / Pochopení transplantace vlasů

Pochopení transplantace vlasů

Poslední úprava 07.01.2021
Sdílet článek

V dnešní době se může transplantace vlasů provádět jen odejmutím vlasů odolných proti DHT ze zadní části pokožky hlavy a pak je transplantovat do holých oblastí, nebo mohou být vlasy transplantovány mezi identickými dvojčaty se stejnou genetickou výbavou. Obecně se má za to, že vlasy odebrané jedné osobě a transplantované druhé tělo odmítne v případě, že pacient neužívá imunosupresiva. Rizika užívání těchto léků daleko převažují přínosy dosažené transplantací, ale vědci v současnosti zkoumají způsoby, jakými transplantovat vlasy mezi dvěma lidmi aniž by je tělo příjemce odmítlo.

Lidé, kteří trpí dědičným vypadáváním vlasů budou mít obvykle "věnec / podkovu" vlasů, které nevypadnou po bocích a na zadní části hlavy, což je místo odkud se odeberou vlasy na transplantaci. Tyto vlasy jsou geneticky naprogramovány tak, aby rostly i při horších případech vzorového vypadávání vlasů. Výjimkou jsou muži trpící difúzním vypadáváním vlasů. Tito muži trpí podobnou formou vypadávání vlasů jako ženy - ztráta vlasů postihuje celou hlavu a zanechá i vlasy po stranách a vzadu velmi řídké. Pokud by byly tyto vlasy transplantovány, neexistuje záruka, že by pokračovaly v růstu v přijímající oblasti, protože tyto vlasy se zdají být přirozeně nestabilní a stejně citlivé na DHT jako vlasy na vrchu hlavy. Z tohoto důvodu by většina žen, které trpí vypadáváním vlasů nikdy neměla podstoupit transplantaci vlasů.

Čí vlasy mi budou transplantované? Funguje to jako při transplantaci orgánů, kde je dárce a příjemce?

Na rozdíl od transplantace orgánů, při transplantaci vlasů jste svým vlastním dárcem. Pokud byste dostali vlasové folikuly a tkáň od někoho jiného (než identického dvojčete), Vaše tělo by je bez užívání léků potlačujících imunitní systém odmítlo. Vlasy darujete z takzvaných dárcovských oblastí.

Kde jsou mé dárcovské oblasti?

Mužské a ženské vzorové vypadávání vlasů jsou pojmy, v nichž se nachází slovo vzor. To proto, že vlasy vypadávají vždy z určitých oblastí hlavy. Pravděpodobně jste si všimli, zejména u mužů, že bez ohledu na to, kolik vlasů ztratili z přední části, vrchu a temene hlavy, na bocích a zadní části hlavy jim vlasy zůstaly, někdy dokonce hodně vlasů. Boky a zadní část hlavy jsou mnohem méně ovlivněny působením DHT na vlasové folikuly. Tyto oblasti jsou dárcovské místa, z nichž se odstraní vlasy, které darujete sobě samému, spolu s folikuly a okolní tkání.

Kam vloží chirurg dárcovské vlasy během transplantace?

Poté co jsou vlasy odstraněny, jsou transplantovány do holých částí Vaší pokožky hlavy do malých zářezů, které lékař vytvoří pomocí chirurgických nástrojů. Dárcovské vlasy, vlasové folikuly, okolní tkáň a kůže se nazývají štěpy a každý štěp obsahuje jeden nebo více vlasových folikulů s okolními vlasy, tkání a kůží. Žádné dvě hlavy si nejsou podobné a uvidíte, že umění transplantace vlasů je stejně důležité jako jeho vědecké nebo lékařské aspekty.

Někteří lidé mají přirozeně husté vlasy a někteří ne. Jak to ovlivňuje úspěšnost transplantace vlasů?

Hustota vlasů je počet vlasových folikulů, které máte na centimetr čtvereční vlasové pokožky. Volnost pokožky hlavy je flexibilita a uvolnění pokožky hlavy. Pokud je hustota vlasů a volnost pokožky hlavy vysoká, může být transplantovaných více štěpů.

Jaký vliv na transplantaci vlasů má směr jakým vlasy přirozeně rostou?

Hrubé vlasy jsou objemnější a proto mohou být transplantovány použitím menšího počtu vlasů na štěp protože pokrývají větší část pokožky hlavy. Jemné vlasy mají menší kořínek a mohou dodat velmi přirozený vzhled, ale menší pokrytí, než hrubší vlasy. Vlnité a kudrnaté vlasy poskytují při transplantaci dobré vizuální výsledky, protože se kroutí mohou pokrýt větší plochu pokožky hlavy jako rovné vlasy. Kudrnaté vlasy se také zvedají směrem nahoru a drží si svůj tvar a tyto faktory vyvolávají dojem většího pokrytí.

Hraje barva vlasů nebo barva kůže roli při transplantaci vlasů?

Čím podobnější je barva vlasů barvě pleti, tím pokrytěji hlava vypadá. Africké vlasy jsou tmavé a velmi kudrnaté a proto představují nejmenší kontrast oproti různým odstínem tmavé pleti, což přináší při transplantaci vlasů nejlepší vizuální výsledky. Z vizuálního hlediska, lidé s tmavými rovnými vlasy a světlou pletí představují největší výzvu při transplantaci vlasů, protože kontrast mezi odstínem jejich vlasů a kůže je největší.

Co jiného je třeba ještě z vizuálního hlediska zvážit?

Při návrhu zákroku musí mít lékař na paměti budoucí vypadávání vlasů jeho postup a míru tohoto potenciálního vypadávání vlasů. Návrh obnovené vlasové linie je velmi důležitý. Přirozené přední vlasové linie se liší tvarem a hustotou u každého člověka. Lékař vybere místa kde budou vlasy transplantované na základě návrhu, který si může vyžadovat více než jen jeden zákrok. Tyto zákroky jsou prováděny v odstupu několika měsíců nebo dokonce let, v závislosti na postupu Vašeho vypadávání vlasů.

Jak se lékaři rozhodnou kam mi budou vlasy transplantované?

Vlasy budou transplantovány v první řadě do přední a horní části hlavy, protože to jsou oblasti, které rámují tvář a mají největší vliv na vzhled. Temeno hlavy je obvykle tou poslední oblastí kam jsou vlasy transplantované (v pozdějších zákrocích), pokud to není jediná oblast vypadávání vlasů.

Kolik procedur budu potřebovat?

Počet procedur závisí na rozsahu vypadávání vlasů, předpokládaného budoucího vypadávání vlasů, množství vlasů, které můžete sami sobě darovat a jiných estetických a medicínských faktorů. Muži mohou často dosáhnout požadovaných výsledků po pouze jednom nebo dvou sezeních transplantace vlasů, během nichž jsou transplantované tisíce folikulárních jednotek z nichž každá obsahuje jeden až čtyři vlasy. U žen je pro dosažení správné hustoty potřebných více sezení. Každé z těchto sezení může trvat pět až deset hodin. V případě potřeby mohou následovat další sezení.

Co očekávat během mého prvního setkání s chirurgem provádějícím transplantace vlasů?

Během první konzultace by měl lékař hlavu důkladně vyšetřit a získat podrobnou anamnézu. Vyšetření vaší hlavy by mělo zahrnovat použití přístroje na měření hustoty vlasů. Tento umožňuje lékaři správně vyhodnotit počet vlasů v každé z přirozeně se vyskytujících folikulárních jednotek a postup budoucího vypadávání vlasů pokud je to relevantní pro Váš typ vypadávání vlasů. Tento nástroj porovnává jemné vlasy s těmi hrubými, čímž měří stupeň miniaturizace vlasových vláken způsobený zmenšením se vlasových folikulů a postupným zmenšováním se průměru a délky každého vlasu. Lékař by měl písemně poskytnout návrh transplantace vlasů a odhadovaný časový harmonogram všech zákroků, které mohou být potřebné. Lékař by měl také vysvětlit celý postup transplantace vlasů, včetně všech souvisejících rizik a říci vám, co můžete očekávat v období po zákroku.

Zdroje

Zatím bez hodnocení

Doporučené produkty

Čtěte víc

Blízke témy