Domů / / Impotence

Impotence

Poslední úprava 29.03.2022
Sdílet článek

Impotence nebo erektilní dysfunkce je sexuální dysfunkce charakterizována neschopností vyvinout nebo udržet erekci penisu během sexuálního aktu.

Ztopoření penisu vzniká jak hydraulický efekt přísunu a zadržení krve v houbovitých tělesech v penisu. Tento proces často nastává v důsledku sexuálního vzrušení, když jsou signály přenášeny z mozku do nervů v penisu. Nejčastější organické příčiny impotence jsou kardiovaskulární choroby a diabetes, neurologické problémy (například trauma z prostatektomie), nedostatek hormonů (hypogonadismus) a vedlejší účinky léků.

Ke psychologické impotenci dochází tehdy, když erekce nebo penetrace selže kvůli myšlenkám nebo pocitům (psychickým důvodům), ne fyzické neschopnosti. Tato příčina je méně častá a dá se řešit. Zejména při psychologické impotenci pacientům pomáhá léčba placebem. Impotence může mít vážné psychické následky, protože může souviset s problémy ve vztahu a sebehodnocením.

Kromě léčení příčin impotence jako je nedostatek draslíku nebo kontaminace pitné vody arsenem, léčba erektilní dysfunkce začíná léčbou přírodními látkami, později PDE5 inhibitory (prvním z nich byl sildenafil - Viagra). V některých případech může léčba zahrnovat prostaglandinové tablety v močové trubici, injekce do penisu, penilní protézy, pumpu na penis nebo operaci na rekonstrukci cév.

Latinský termín Impotentia coeundi popisuje neschopnost zasunout penis do pochvy. V dnešní době se používají přesnější termíny. Erektilní dysfunkci - impotenci - v medicíně studuje andrologie, součást urologie.

Impotence je u mužů běžná. Předpokládá se, že přibližně 40% mužů alespoň občas trpí erektilní dysfunkcí nebo impotencí.

Znaky a příznaky impotence

Impotence je charakterizována pravidelnou nebo opakovanou neschopností dosáhnout nebo udržet erekci. Analyzuje se několika způsoby.

Schopnost udržet úplnou erekci alespoň někdy, například ve spánku (když jsou psychologické problémy méně přítomné) poukazuje na to, že fyzické struktury jsou schopny fungovat.

Další faktory, které vedou k erektilní dysfunkci jsou diabetes mellitus (způsobující neuropatii).

Příčiny impotence

 • Léky (antidepresiva a nikotin jsou nejběžnější)
 • Neurogenní poruchy
 • Kavernózní poruchy (Peyronieho choroba)
 • Psychologické příčiny: tréma, stres, duševní poruchy, psychické problémy, negativní pocity
 • Operace
 • Stárnutí. Impotence je čtyři krát častější u šedesátníků než u čtyřicátníků
 • Selhání ledvin
 • Onemocnění, jako je diabetes a roztroušená skleróza. Přestože nebylo prokázáno, že tyto dvě příčiny způsobují impotenci, je zde podezření, protože způsobují problémy s průtokem krve a nervovým systémem.
 • Kontaminace pitné vody arsenem může být příčinou impotence, pravděpodobně změnou napěťově řízených draslíkových kanálů.
 • Životní styl: kouření je klíčovou příčinou impotence. Kouření způsobuje impotenci, protože podporuje zužování tepen.

Operace může odstranit anatomické struktury potřebné k erekci, poškodit nervy, nebo zhoršit prokrvení. Erektilní dysfunkce často nastává důsledkem léčby rakoviny prostaty, prostatektomie a poškození prostaty vonkajším ozařováním, přestože prostata sama o sobě není nezbytná pro dosažení erekce.

Impotence může být také spojena s cyklistikou v důsledku neurologických a cévních problémů, v důsledku stlačení. Riziko se v tomto případě zdá být 1,7 krát větší.

Souvis může existovat mezi chronickou parodontitidou (zánět parodontu) a erektilní dysfunkcí, podobně jako vztah mezi paradentózou a ischemickou chorobou srdeční a cévními chorobami mozku. Při žádných z těchto tří onemocnění (impotence, ischemická choroba srdeční a cévní choroby mozku) nebylo prokázáno žádné kauzální spojení a to i přes epidemiologickou asociaci s periodentitídou.

Patofyziologie

Erekce penisu je řízena dvěma mechanismy:

 • reflexní erekce, ke které dojde při dotýkání se penisu a
 • psychogenní erekce, která je reakcí na erotické nebo emocionální podněty.

Při prvním druhu jsou zapojeny periferní nervy a dolní část míchy, zatímco při druhém limbický systém mozku. V obou případech na úspěšnou a úplnou erekci potřebný neporušený nervový systém. Stimulace penisu nervovým systémem vede k vylučování oxidu dusnatého (NO), který způsobuje relaxaci hladkého svalstva (hlavní topořivou tkáň penisu) a následně erekci. Kromě toho, na vývoj zdravého erektilního systému jsou zapotřebí odpovídající hladiny testosteronu (tvořeného ve varlatech) a nepoškozená hypofýza. Jak lze chápat z mechanismů normální erekce, impotence se může vyvinout v důsledku nedostatku hormonů, poruchy nervového systému, nedostatku přiměřeného prokrvení penisu nebo psychických problémů. Omezení průtoku krve mohou vzniknout následkem poškozené funkce endotelu v důsledku obvyklých důvodů spojených s ischemickou chorobou srdeční, ale může být také způsobeno dlouhodobým vystavením se jasnému světlu.

Diagnostika impotence

K diagnostikování impotence neexistují formální testy. Obvykle jsou provedeny krevní testy na onemocnění jako hypogonadismus a prolaktinom. Diabetes je považován za poruchu, ale je také rizikovým faktorem. Impotence se také spojuje s celkovým špatným zdravotním stavem, špatnými stravovacími návyky, obezitou, a zvláště kardiovaskulárními nemocemi, jako je ischemická choroba srdeční a periferní cévní onemocnění.

Užitečný a jednoduchý způsob, jak rozlišit mezi fyziologickou a psychologickou impotencí je určit, zda má pacient erekci alespoň někdy. Pokud ne, problém je pravděpodobně fyziologický, pokud ano (ale zřídka), může být fyziologický nebo psychologický. Proto je impotence zařazena i jako duševní choroba.

Duplexní ultrazvukové vyšetření

Duplexní ultrazvuk se používá na zhodnocení průtoku krve, žilního úniku, známek aterosklerózy a zjizvení nebo kalcifikace erektilní tkáně. Vstříknutí prostaglandinu, stimulátoru podobnému hormonu do organismu, vyvolá erekci. Ultrazvuk se použije k zobrazení cévní dilatace a změření krevního tlaku v penisu.

Funkce penilních nervů

Na určení správného fungování nervů v penisu se používá test bulbokavernózního reflexu. Lékař stiskne žalud penisu, což v případě, že nervy fungují správně, okamžitě způsobí, že konečník se stáhne. Lékař měří latenci mezi stisknutím a kontrakcí pozorováním análního svěrače, nebo hmatem pomocí prstu v análním otvoru pacienta.

Noční penilní tumescence

Pro muže je normální mít během spánku pět až šest erekcí a to zejména během REM části spánku. Jejich absence může znamenat problémy s nervovou funkcí nebo prokrvením penisu. Avšak významný podíl mužů, kteří netrpí impotencí, nemá pravidelné noční erekce.

Penilní bioteziometrie

Tento test používá elektromagnetické vibrace pro hodnocení citlivosti nervů a funkci žaludu a penisu.

Dynamická kavernozometrie

Technika, při které je do penisu pumpována kapalina určitou známou rychlostí a pod určitým tlakem. Měří se tak cévní tlak v kavernózních tělesech při erekci.

Tělesová kavernozometrie

Kavernozografické měření cévního tlaku v kavernózních tělesech. Do kavernózního tělesa je vstřikován fyziologický roztok a průtok nezbytný pro udržení erekce indikuje stupeň žilního úniku. Žíly, z nichž fyziologický roztok uniká, mohou být zobrazeny použitím směsi fyziologického roztoku a kontrastní látky a provedením kavernozogramu nebo digitální substrakční angiografie. Při DSA se obraz získá digitálně.

Magnetická rezonanční angiografie

Je podobná jako magnetická rezonance. Magnetická rezonanční angiografie poskytne detailní obraz cév použitím magnetického pole a radiových vln. Lékaři mohou do krevního oběhu pacienta aplikovat kontrastní látku, která způsobí, že cévy budou viditelné. Kontrastní látka poskytuje lepší informace o prokrvení a cévních anomáliích.

Léčba impotence

Léčba závisí na příčině.

Cvičení, zejména aerobní cvičení je účinná léčba impotence.

Pokud farmakologické metody selžou, může být k dosažení erekce použita vakuová pumpa a samostatný těsnící kroužek na penis, který erekci udrží. Je třeba rozlišovat mezi těmito a dalšími pumpami na penis (dodávanými bez těsnicího kroužku), které se nepoužívají na dočasnou léčbu impotence, ale mají zvětšit délku penisu, pokud se používají často nebo těmi, které vibrují a jsou pomůckou při masturbaci. Drastičtějším řešením jsou nafukovací nebo pevné penilní implantáty, které se nasadí chirurgicky. Užívání léků nese s sebou riziko priapismu.

Všechny tyto mechanické metody jsou založeny na jednoduchých principech hydrauliky a mechaniky, a jsou dost spolehlivé, ale mají své nevýhody.

Léky na impotenci

Inhibitory fosfodiesterázy typu 5

Cyklické nukleotidové fosfodiesterázy jsou skupinou enzymů, které katalyzují hydrolýzu cyklických nukleotidů cyklického AMP a cyklického GMP. Existují v různých molekulárních formách a jsou nerovnoměrně rozloženy po celém těle.

Jedna z forem fosfodiesterázy se nazývá PDE5. Léky na předpis PDE5 inhibitory sildenafil (Viagra), vardenafil (Levitra) a tadalafil (Cialis) jsou léky, které se užívají perorálně. Účinkují tak, že blokují působení PDE5, což způsobuje, že cGMP se rozloží.

Alprostadil

Alprostadil v kombinaci s propustnost zvyšujícím DDAIP byl schválen v Kanadě pod značkou Vitaros jako krém na lokální použití jako první způsob léčby erektilní dysfunkce.

Dalším způsobem léčby je injekční terapie. Do penisu se vstříkne jedna z následujících látek: papaverin, fentolamin a prostaglandin E1.

Operace

Operace je často poslední možností, pokud selhaly jiné způsoby léčby. Nejběžnější zákrok zahrnuje vložení prostetických implantátů (umělých tyčinek) do penisu.

Vakuová pumpa

Tento přístroj pomáhá přivést krev do penisu pomocí podtlaku. Tento typ zařízení je někdy označován jako pumpa na penis a může být použit těsně před pohlavním stykem.

Přírodní léky

Mezi časté způsoby léčby impotence patří i užívání přírodních volně prodejných léků. Extrakty použité při výrobě by měly suplovat účinnost syntetických chemických látek. Výhodou je, že nenesou riziko případných vedlejších účinků. Léčba bylinnými extrakty je doporučená nejčastěji při počátečních a mezistupních impotence.

Historie nahlížení na impotenci

Koncem 16. a 17. století byla mužská impotence ve Francii považována za trestný čin a byla i právním důvodem k rozvodu. Postup kontroly stěžovatelů soudními znalci byl v roce 1677 vyhlášen za obscénní.

Dr. John R. Brinkley začal boom v léčbě mužské impotence v USA v 20. a 30. letech minulého století. Jeho rozhlasové programy doporučovali drahé implantáty z kozích žláz, merkurochromové injekce a operací chirurgem Serge Voronoffem jako cestu k obnovení mužnosti.

Významný pokrok v moderní farmakoterapii ED nastal v roce 1983, kdy britský fyziolog Brindley Giles, Ph.D. odhodil kalhoty a šokoval publikum složené z členů Urodynamics society erekcí vyvolanou papaverinem. Lék, který si Brindley vstříkl do penisu byl nespecifický vazodilatační alfa - blokátor a fungoval pomocí relaxace hladkého svalstva. Efekt, který Brindley objevil, položil základy pro pozdější rozvoj specifických, bezpečných, perorálně užívaných účinných léků.

Výzkum impotence

Genová terapie

V současnosti se vyvíjí genová terapie, která by měla několik týdnů nebo měsíců trvající účinek podporující erekci. Tato genová terapie zahrnuje vstříknutí přenosného genu, draselného kanálu citlivého na vápník (Hmax - K) do penisu.

TX2 - 6

Studie provedená na Medical College of Georgia zjistila, že jed z brazilského putovního pavouka obsahuje toxin, nazvaný TX2 - 6, který způsobuje erekci. Vědci se domnívají, že kombinace tohoto toxinu s existujícími léky jako je Viagra, může vést k účinné léčbě erektilní dysfunkce.

Impotence Průměrné hodnocení: 4.7 (3 hodnocení­)

Doporučené produkty

 • Pilulky na erekci Viafil

  Pilulky na podporu erekce Viafil jsou nejsilnější alternativa Viagry na trhu. Obsahují novou vylepšenou patentovanou směs a jsou speciálně vytvořeny pro zlepšení kvality a prodloužení erekce u mužů.

Čtěte víc