Domů / / Psychické příčiny erektilní dy...

Psychické příčiny erektilní dysfunkce. Je problém ve vaší hlavě?

Poslední úprava 15.10.2020
Sdílet článek

Možná si říkáte, že erektilní dysfunkce je problém, který se týká starších mužů. Přitom při erektilní dysfunkci na věku nezáleží.

U starších mužů je erektilní dysfunkce spojována s jinými zdravotními problémy - například onemocnění srdce nebo cukrovka. Co ale mladí, zdraví muži? Jaké je vysvětlení u třicátníka, který je jinak v perfektním zdravotním stavu? Jak to, že může mít problémy s erekcí?

Pokud muž nemá žádné jiné fyzické zdravotní problémy, je třeba se ponořit ještě o něco hlouběji, aby se zjistila základní příčina erektilní dysfunkce. Přitom jsou právě psychické faktory hlavními spouštěči v mnoha případech erektilní dysfunkce. Podle statistik, až 20% případů erektilní dysfunkce je psychického charakteru, jde o psychickou impotenci.

Pokud trpíte na erektilní dysfunkci a nemáte přitom žádné jiné zdravotní problémy, můžete mít pocit, že máte všechny problémy v hlavě. Psychické problémy jsou přitom stejně závažné jako jiné fyzické příčiny erektilní dysfunkce.

Které jsou nejběžnější psychické příčiny erektilní dysfunkce - psychické impotence?

V některých případech, pokud muž zažije sexuální trauma v dětství, mohou se u něj později v životě objevit problémy s erekcí. Pokud však zažil cosi takové, nebude erektilní dysfunkce jediný problém a je třeba vyhledat profesionální pomoc. Trauma z dětství je skutečně vážný důvod pro vytvoření erektilní dysfunkce. Níže jsou uvedeny i další psychické záležitosti, které vznikají později v životě.

Když je erektilní dysfunkce vyvolaná psychickými spouštěči, označuje se jako psychická impotence. Nejběžnějšími příčinami tohoto typu erektilní dysfunkce jsou následující možnosti:

 • stres
 • úzkost
 • vztahové problémy
 • deprese
 • strach ze selhání
 • pocit viny
 • nízké sebevědomí
 • závislost na pornu

Mnohé z těchto spouštěčů spolu souvisí a muže se může týkat několik najednou.

Stres a úzkost

Ačkoliv stres a úzkost jsou dvě rozdílné věci, mají k sobě velmi blízko, pokud mluvíme o erektilní dysfunkci. V mnoha případech je stres základní příčinou, ale způsobuje úzkost, což následně spouští ještě více stresu. Je to začarovaný kruh. Pokud se podíváme na fyzickou stránku problému, zjistíme, že stres a úzkost spolu souvisí více než byste si mysleli.

Mnoho mužů si neuvědomuje, že existují různé typy erekcí. Přesněji řečeno, tři typy erekce.

 • Reflexní erekce je vyvolána fyzickou stimulací.
 • Psychogenní erekce je vyvolána představivostí či vizuálními podněty.
 • Noční erekce se vyskytuje během spánku.

U všech třech typů jsou zapojeny specifické tělesné systémy, včetně hormonů, svalů, žil, nervového systému a emocí. Pokud je některý z těchto systémů potlačen, může vyvolat erektilní dysfunkci. V případě úzkosti a stresu mohou tyto záležitosti ovlivnit schopnost mozku vysílat potřebné signály ke spuštění požadované fyzické reakce - erekce. Stres a úzkost mohou přispět i k přetrvávajícímu cyklení erektilní dysfunkce, jak bylo zmíněno již výše.

Partnerské problémy

Vytváření a udržování zdravého vztahu není vůbec jednoduché. Na to, abychom někoho skutečně poznali a důvěřovali mu, je potřebný čas. Pokud muž zažívá s partnerkou v partnerství problémy, mohou se přetavit i do sexuálního života. Také může vzniknout situace, že erektilní dysfunkce je jedním z důvodů problémů mezi partnery. Toto je další příklad zacyklení erektilní dysfunkce, která může ovlivnit různé aspekty života. Při řešení tohoto problému psychické erektilní dysfunkce je prvořadá komunikace. Je to však zároveň ten nejtěžší krok, na který se musíte podujmout.

Deprese

Pokud jste sami nezažili depresi, můžete si myslet, že je to něco podobného smutku. Deprese sice může vyvolat pocity smutku, jde však ještě mnohem hlouběji a přetrvává až za specifickou příčinu či spouštěč.

Deprese působí jako kotva, zatíží tělo i mysl, ovlivňuje všechny aspekty života - fyzicky i psychicky.

Mezi nejběžnější příznaky deprese se řadí:

 • pocity smutku, prázdnoty a bezmoci
 • návaly zlosti, podrážděnost nebo frustrace
 • ztráta zájmu o většinu nebo všechny běžné činnosti
 • únava nebo nedostatek energie
 • úzkost, vnitřní neklid
 • pocity bezcennosti nebo viny
 • obtíže při rozmýšlení či soustředění

Snadno si představíte, že tyto příznaky stěžují schopnost těšit se a mít radost z čehokoliv, natož ze sexu. I proto mohli vědci potvrdit souvislost mezi depresemi a erektilní dysfunkcí. (Araujo, 1998)

Strach ze selhání

V mnoha případech se stává strach ze selhání sebenaplňující věštbou. Muž znervózní kvůli strachu, jestli dokáže partnerku uspokojit, tato nervozita pak vede k sexuální dysfunkci. Strach ze selhání je častokrát způsoben negativním sebehodnocením. Starosti a obavy, zda muž dokáže dosáhnout erekce, zda dokáže potěšit partnerku, případně kvůli předčasné ejakulaci. Pokud jste navíc měli problémy s erekcí již v minulosti, přispěje to negativním směrem k strachu ze selhání.

Pocity viny a nízké sebevědomí

Mnoho mužů, kteří trpí erektilní dysfunkcí, zažívají pocit viny kvůli neschopnosti uspokojit partnerku. Pokud tento problém přetrvává, stává se vina více než pouze vedlejším účinkem. Může přispět k pokračujícímu cyklení erektilní dysfunkce. K pocitu viny se častokrát přidružuje nízké sebevědomí. A to nejen u mužů s erektilní dysfunkcí. Vina a zahanbení jsou pocity, které častokrát souvisí se zdravotními problémy jako je například deprese. Pocity méněcennosti a neadekvátní vina patří mezi klinická kritéria u většiny depresivních stavů.

Nejen pocity viny ovlivňují schopnost sexuálního styku, stejně na sexuální výkon ovlivňuje i sebevědomí. Souvislost mezi erektilní dysfunkcí a nízkým sebevědomím je jasný z jednoho úhlu pohledu. Neschopnost podat výkon v posteli může vyvolat pocity méněcennosti. Jak ale tento pocit může způsobit erektilní dysfunkci? Sebevědomí je definováno jako důvěra ve vlastní hodnotu a vlastní schopnosti.

Hodnocení sebe sama může být ovlivněno i vnímáním ostatních. Hlavně ale jde o to, jaký máte ze sebe pocit vy sami. Pokud o sobě a svých schopnostech smýšlíte v negativním světle, bude to ovlivňovat jednak vaše činy a jednak vaše vnímání, a to den za dnem. Mnozí lidé s nízkým sebevědomím jsou tak zaujati sebehodnocením, že toto hodnocení začínají projektovat i na jiné. Pokud je tedy muž s nízkým sebevědomím hluboce přesvědčen, že nedokáží ženu uspokojit, nakonec v ložnici skutečně nedosáhne žádný výkon. Nízké sebevědomí může být zároveň příznakem psychických problémů jako je deprese.

Závislost na pornografii

Závislost na pornografii je potenciální příčinou erektilní dysfunkce. Mnohé muže ani nenapadne, zvážit i takovou možnost. Pokud muž stráví většinu času masturbováním při pornografii, může mít nereálné očekávání o sexu či svém sexuálním partnerovi. Pokud se tak stane, mozek nebude takový zážitek jen očekávat, bude ho dokonce vyžadovat, aby mohl dosáhnout vzrušení a vyvrcholení.

Jak zjistíte, jestli je vaše erektilní dysfunkce podmíněna psychikou?

Klíčem k léčbě erektilní dysfunkce je identifikovat základní problém. V mnoha případech se postupuje stylem pokus - omyl. Jelikož většina případů erektilní dysfunkce je psychologických, měl by se muž obrátit jako první na lékaře. Po absolvování prohlídky a prostudování anamnézy může lékař nařídit různé testy, aby určil lékařskou příčinu erektilní dysfunkce.

Některé z medicínských příčin erektilní dysfunkce mohou být cukrovka, vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, ischemická choroba srdeční, obezita, hormonální problémy, alkoholismus nebo metabolický syndrom. Lékař může nařídit následující testy:

 • kompletní rozbor krve
 • rozbor moči
 • hladiny glukózy v krvi
 • test sérového kreatininu
 • lipidový profil
 • test hladiny prolaktinu

Kromě těchto laboratorních testů se může lékař ptát i na vaše subjektivní zhodnocení úrovně sexuálních funkcí. Otázky se mohou týkat libida (vaší sexuální touhy), schopnosti dosáhnout a udržet erekci, schopnosti dosáhnout orgasmu, uspokojení při styku i celkového sexuálního uspokojení. V závislosti na vašich odpovědích a výsledcích laboratorních testů lékař vyhodnotí možnou příčinu erektilní dysfunkce z psychologického hlediska.

Ať už jste u lékaře byli nebo ne, je pár příznaků, které by mohly naznačovat, jestli je erektilní dysfunkce psychického původu. Položte si následující otázky:

 • Máte zájem o sex, partnerka vás přitahuje, ale máte problémy se sexuálním výkonem?
 • Dokážete dosáhnout erekce při masturbaci?
 • Míváte ranní erekce?
 • Jste pod velkým stresem, zažíváte abnormální strach?
 • Jste nervózní, jestli se vám podaří uspokojit partnerku?

Pokud odpovíte "ano" na jakoukoli z těchto otázek, může mít vaše erektilní dysfunkce skutečně souvislost s psychikou. Aby bylo možné tuto diagnózu potvrdit, je vhodné kompletní psychologické vyšetření. Je to zvláště důležité, pokud máte podezření, že má vaše erektilní dysfunkce něco společného s duševním zdravím - úzkostí či depresí. Ty si totiž mohou vyžadovat další léčbu, ať už medicínskou nebo psychosociální.

Možnosti léčby při psychické erektilní dysfunkci - psychické impotenci

Přestože jsou psychické případy erektilní dysfunkce mnohem komplexnější než medicínské příčiny, jsou léčitelné. Měli byste však vědět, že vyřešení psychické impotence nemusí být tak jednoduché jako pouze nasadit užívání Viagry (sildenafil citrát). Léky na erektilní dysfunkci jsou navrženy tak, aby obešly fyzické příčiny erektilní dysfunkce jako je například nízký tlak či poškození cév. Nepomohou vám s problémy jako je úzkost, stres či nízké sebevědomí. Nejlepší formou léčby při psychické erektilní dysfunkci, je zaměření se na problém přímo u kořene.

Kognitivní behaviorální terapie je běžný a navíc vysoce účinný způsob léčby psychických problémů obecně, i přímo erektilní dysfunkce. Za pomoci terapeuta vám tento typ léčby pomůže identifikovat a změnit nezdravé vzorce myšlení a činu. A to může přispět k problémům s erekcí. Tento druh léčby je založen na myšlence, že samotná situace - neschopnost dosáhnout nebo udržet erekci - není hlavním problémem. Spíše jde o vaši reakci na ně. Pokud se naučíte lépe pochopit sebe sama i vaše myšlenkové vzorce, můžete je změnit v pozitivním směru a své problémy tak vyřešit.

Pokud nejste připraveni jít za psychologem, můžete vyzkoušet nějaké alternativní způsoby léčby i doma. Relaxační techniky mohou být užitečné při mnoha příčinách psychické erektilní dysfunkce - například při stresu, úzkosti a depresi. Jak si tedy můžete zkusit pomoci sám?

 • Rytmické dýchání - koncentrace na dýchání s dlouhými, pomalými nádechy vám pomůže odpoutat se od stresu a úzkosti a žít v daném okamžiku. Zkuste dýchat pomalu a zhluboka, počítejte do 5, pak dech zadržte na 5 sekund, pomalu vydechněte, také během 5 sekund.
 • Meditace - deset až patnáct minut meditace denně může drasticky zmírnit stres a úzkost. Existují mnohé různé způsoby jak meditovat, jednoduše vyzkoušejte, který z nich bude vyhovovat vám.
 • Řízená představivost (vizualizace) - tato technika zahrnuje uvolnění mysli a zpomalení dýchání a zároveň si v hlavě představíte něco příjemné, klidné. Může jít i o pozitivní sebehodnocení, rozptýlení negativních myšlenek.

Pokud trpíte na psychickou impotenci, pravděpodobně vám toho chodí po rozumu strašně mnoho. A pomyšlení na to, že byste o svém problému měli říct někomu jinému, i když lékaři, může být zdrcující. Je však důležité si uvědomit, že promluvit si o svém problému s partnerkou je velmi důležitá součást procesu léčby.

Určitě zjistíte, že jen tento jednoduchý čin - přiznat problém a být vůči partnerce upřímný - vám sejme část problémů z ramen. Dejte partnerce možnost ptát se, pomoci pochopit. Možná jí dokážete dát i nějaké tipy jak vám pomoci, když máte problémy.

Když se promluvíte o problému s partnerkou, možná se odvážíte a rozhodnete posunout se o další krok a začít psychosexuální terapii. Je to forma terapie, které se účastní oba partneři. Psychoterapeut vám pomůže prolomit začarovaný kruh stresu a zklamání. Na společné terapii si můžete s partnerkou zároveň vyřešit i jiné problémy ve vztahu, které mohou váš sexuální život ovlivňovat.

Přestože je erektilní dysfunkce velmi osobní záležitost, neměl byste se trápit sám. Psychická erektilní dysfunkce může ničit vaše sebevědomí, ale otevřít se někomu a popovídat se o problémech, může pomoci.

Zdroje

Psychické příčiny erektilní dysfunkce. Je problém ve vaší hlavě? Průměrné hodnocení: 3 (1 hodnoceníe)

Doporučené produkty

 • Pilulky na erekci Viafil

  Pilulky na podporu erekce Viafil jsou nejsilnější alternativa Viagry na trhu. Obsahují novou vylepšenou patentovanou směs a jsou speciálně vytvořeny pro zlepšení kvality a prodloužení erekce u mužů.

Čtěte víc