Domů / / / Věci, které byste měli vědět o...

Věci, které byste měli vědět o přírodních lécích na spaní

Poslední úprava 06.12.2022
Sdílet článek
  • Někteří lidé užívají přírodní léky na spaní místo pilulek na spaní.
  • Ne všechny byliny byly zkoumány a ne všechny studie byly řádně provedeny. Ve skutečnosti není žádný důkaz, který by dokazoval účinnost některých bylin.
  • Byliny, které prokázaly nějaké výsledky jsou pepřovník opojný, kozlík lékařský a chmel. Nicméně je málo důkazů k tomu, aby bylo s jistotou potvrzeno, že opravdu fungují.
  • Za určitých okolností je riskantní užívat pepřovník opojný.

Proč na podporu spánku vyzkoušet byliny?

Přibližně 40% lidí alespoň někdy používá alternativní nebo doplňkové léky, a to z různých důvodů. Jedním z nich je i nespavost. Lidé, kteří mají obavy ohledně užívání pilulek na spaní, se raději obrátí na přírodní lékyna spaní. Melatonin není přírodním lékem na spaní.

Byla účinnost bylin používaných na nespavost spolehlivě zkoumána?

Studie zkoumající účinnost bylin používaných na problémy se spánkem nebyly vždy provedeny tak důkladně, jak by měly. Někdy to vypadá, že přírodní lék působí dobře, avšak při užívání nějakého nového léku je důležité zkontrolovat, zda jeho účinek není pouze placebo efekt, ke kterému dochází po užití placeba. Mnoho studií při porovnávání řádných bylinných léků a placeba selhalo.

Pro některé bylinné léky bylo provedené nedostatečné množství studii. Jedním z důvodů je, že byliny nesmí být patentované, pouze jejich aktivní chemická složka. Pokusy, které zkoumají účinnost, jsou drahé a bez patentu, společnosti nedokážou pokrýt své náklady prostřednictvím garantovaného prodeje, i přesto, že by měla bylina opravdu potenciál.

Nicméně některé byliny na nespavost a úzkost studovány byly. My se zaměříme na byliny, u nichž existují příslušné informace z klinického výzkumu studií. Zkoumáme pouze byliny, které byly studovány jako samostatný produkt, ne které byly smíchány s jinými látkami.

Co říkají výsledky o bylinách podporujících spánek,tedy na přírodní léky na spaní?

V následující tabulce se můžete podívat na efektivitu 9 bylin, které se užívají na nespavost. Pořadí, v kterém jsou byliny jmenovány, je založeno na účinnosti výsledku (nejefektivnější je první). První sloupec ukazuje, zda daná bylina byla u lidí v srovnání s placebem účinná. Účinnost bylin byla důkladně zkoumána. Druhý sloupec ukazuje, zda existují jiné výzkumy (testy na zvířatech nebo laboratorní testy), které zkoumaly účinnost bylin na nespavost. Tento důkaz však není až tak spolehlivý jako důkaz zjištěný při pokusech u lidí. Třetí sloupec ukazuje účinnost výsledků ze všech pokusů nespavosti. Existují 3 možné úrovně důkazů, které lze nalézt. Pokud zdařilé studie zjistily dobré výsledky, úroveň je vysoká. Pokud jsou výsledky různé, ale převážně dobré, úroveň je střední. Pokud jsou výsledky dobré i špatné, úroveň je nízká.

Pokud se podíváme na první sloupec tabulky, můžeme vidět, že z 9 uvedených bylin, první 4 prokázaly při pokusech u lidí, že s nespavostí pomáhají. Těmito bylinami jsou pepřovník opojný, kozlík lékařský, mučenka a chmel. Tři z těchto bylin mají také podporu ze studií provedených na zvířatech a laboratorních studií. Třetí sloupec shrnuje výsledky a ty dokazují, že úroveň důkazu o účinnosti těchto bylin na nespavost je nízká. V mnoha případech závěr výzkumu nebylo dosaženo, protože byl proveden nedostatečně kvalitní výzkum na utvoření posudku a vyvození závěrů. Celkový lze shrnout, že důkaz o účinnosti těchto bylin je nedostatečný.

Bylinný lék

Nějaké zjištěné účinky při klinických pokusech na lidech?

Nějaké zjištěny účinky při pokusech prováděných na zvířatech a laboratorních
pokusech?

Důkazní úroveň na léčbu nespavosti

pepřovník opojný

Ano

Ano

Potřebný další výzkum

kozlík lékařský

Ano

Ano

Nízká

mučenka

Ano

Ne

Nízká

chmel

Ano

Ano

Potřebný další výzkum

čínská datle

Ne

Ano

Potrebný další výzkum

citlivka

Ne

Ano

Nízká

levandule

Ne

Ano

Potřebný další výzkum

sluncovka kalifornská

Ne

Ano

Potřebný další výzkum

heřmánek pravý

Ne

Ne

Potřebný další výzkum

Jak je to ohledně těchto bylin a jejich účinků na úzkost?

Dobře víme, že někteří lidé mají problém snespavostí zdůvodu úzkosti. Klinické zkoušky prováděné na lidech ukázaly, že pepřovník opojný, mučenka a heřmánek heřmánkový působí při úzkosti relativně účinně. Dospělo se k závěru, že pepřovník opojný měl pro jeho účinky snižující úzkostní stavy vysokou důkazní úroveň, zatímco mučenka a heřmánek měli střední důkazní úroveň.

Které věci dokážou ovlivnit výsledky výzkumu?

Ne všichni výzkumníci používají na výběr lidí na výzkum stejné metody a ne všichni určí všechny typy nespavosti. Je možné, že bylinné léky mohou být účinné pro některé typy nespavosti více než pro jiné, ovšem na to jsou potřeba další výzkumy. Stejně nemůžeme potvrdit, že při všech výzkumech byly použity stejně silné extrakty z bylin.

Mohu očekávat, že bylinné léky budou působit okamžitě?

Většina studií se dívá na účinky bylin po několika týdnech. Proto není nejlepší dívat se na výsledky po jedné, nebo dvou nocích. Například kozlík lékařský je známý tím, že účinkuje až po nějaké době. Proto můžete účinky bylin potvrdit až po 2 až 3 týdnech užívání.

Jsou bylinné přírodní léky na spaní bezpečné na užívání?

Rizika při užívání byly pozorovány při pepřovníku. Výzkum provedený v roku 2002 ukázal, že výtažky pepřovníku opojného jsou bezpečné pro většinu uživatelů. Nicméně pouze v případě, pokud je užíván krátkodobě a v nízkých dávkách. Naneštěstí, někteří uživatelé pepřovníku se setkali se závažnými vedlejšími účinky, jako jsou problémy s játry. Ohledně toho je zapotřebí dalších výzkumů. Další studie také prokázaly, že může být riskantní užívat pepřovník společně s benzodiazepiny (drogy vyskytující se v mnoha tabletách na spaní).

Zatím bez hodnocení

Čtěte víc

Blízke témy