Domů / / Zdravé vlasy a jejich pružnost

Zdravé vlasy a jejich pružnost

Poslední úprava 17.12.2021
Sdílet článek

Jeden z prvotních indikátorů zdravých vlasů je jejich pružnost či elasticita. Zdravé vlasy jsou velmi pružné, mají svůj objem a pokud jsou vlnité či kudrnaté, vlní se a pohupují. Díky pružnosti je lze upravit a dokáží si zachovat své vlny. Co ale přesně znamená pojem pružné vlasy? Má to cosi společného s tahem, jednoduše, že vydrží určitý stupeň tahu, aniž se protrhnou.

Co přispívá k elasticitě vlasů? Jak můžete udržet nebo zlepšit kvalitu koruny krásy? Abychom to mohli zodpovědět, je třeba znát základní principy a strukturu vlasů.

Co si lze představit pod pojmem pružnost vlasů?

Pružnost je pojem, kterým se označuje to, jak daný materiál reaguje na použití a odstranění specifického typu mechanického zatížení - ať už jde o tažení nebo ohýbání. Pokud se na materiál aplikuje tlak (určitá síla na jednotku plochy), natáhne se o určité množství za svou původní délku. Tato deformace závisí na pevnosti nebo tuhosti materiálu. Poměr použitého tlaku a míry deformace či prodloužení, ke kterému dojde, se nazývá pružnost.

Tuhé materiály jako je železo, se i při aplikované síle natáhnou jen velmi málo. Jiné materiály, například syntetická guma, se dokáže natáhnout bez přetržení na mnohonásobek své původní délky. Suché vlasy se dokáží natáhnout přibližně 1,2 až 1,3 násobně oproti původní délce. A následně se dokáží vrátit do původního tvaru. Mokré vlasy jsou mnohem méně tuhé než suché vlasy a mohou se natáhnout až na 1,5 násobek své délky. Kudrnaté vlasy se dokáží natáhnout ještě více než vlasy rovné, protože jsou i v uvolněném stavu velmi svinuté.

Materiál je pružný, pokud se vrátí do svého původního tvaru a velikosti, když se působení síly odstraní. Nazývá se to reverzibilní deformace. Jednoduché materiály, jako elementární kovy, vykazují typicky čistě elastické chování. Mají tendenci do určité míry se natáhnout, potom však dochází k náhlému zlomení, pokud se tlak neodstraní. Takové materiály se označují jako křehké.

Mnohem komplikovanějšími materiály jsou polymery, proteiny, biomateriály a některé anorganické amorfní pevné látky. Ty vykazují elastické chování až do překročení určitého tahu (překročení meze pevnosti v tahu). Po překročení tohoto bodu je zapotřebí menší síla k tomu, aby došlo k další deformaci. Materiál už nedokáže obnovit svou velikost a tvar, i když na něj síla přestane působit. Tento fenomén se označuje jako nevratná deformace, plastická deformace nebo trvalé nastavení. Použitá síla způsobí změnu uvnitř látky, a to na molekulární úrovni. Proto se stává zcela jinou, pokud jde o její fyzickou strukturu. Při změně může dojít k přeskupení struktury krystalické mřížky z jednoho typu na druhý. Materiály s touto vlastností jsou označovány jako tvárné, mají větší houževnatost než křehké materiály.

Plastická deformace je důležitý pojem zejména pro zdravé vlasy a pro jejich vzhled. Pokud se při česání nebo úpravách použije nadměrná síla, lze snadno překročit mez pevnosti v tahu. Vlasy se již nedokáží vrátit do původního tvaru. Tím se může nepříznivě ovlivnit schopnost udržet účes či držet vlny. Výsledkem jsou beztvaré, krepatějící vlasy.

Obzvlášť opatrně třeba zacházet s mokrými vlasy. Vlasy nasycené vodou jsou křehké, natahují se mnohem jednodušeji než když jsou suché. Je proto velmi snadné překročit mezní tah. Tím se natrvalo snižuje jeho pružnost. Dokonce může jít k jejich zlomení či protržení. Z tohoto důvodu je nutné česat mokré vlasy jen velmi jemně a opatrně. Používání dobrého kondicionéru pomáhá chránit vlhké vlasy před plastickou deformací, a to snížením potřeby dlouhého pročesávání. Vlasy se rozčesávají mnohem jednodušeji.

Co ovlivňuje pružnost vlasů a zdraví vlasů?

Vnitřní část vlasů, kortex, je tou, která nese velkou část zatížení. Proto zároveň nejvíce přispívá k pružnosti samotné. I když je to velmi důležité, je v tomto smyslu úkolem kutikuly chránit integritu vnitřní vrstvy vlasu.

Vlasový kortex, má komplikovanou strukturu shluků keratinových vláken vložených do matrice s vysokým obsahem vody. Dochází k mnohým interakcím mezi jednotlivými vazbami - mezi aminokyselinami, proteinovými vlákny, molekulami vody.

Vodíkové vazby jsou slabé fyzické vazby, které se tvoří mezi kapalným vodíkem a aminokyselinovým dusíkem a atomy kyslíku. Tyto vzájemné vazby se snadno vytvoří i přetrhnou a jsou spoluodpovědné za elastické chování vlasů. Z tohoto důvodu je velmi důležité udržovat to správné množství vláhy uvnitř vlasu. Bez adekvátní hydratace poklesne množství vodíkových vazeb. Tím se nepříznivě ovlivňuje elasticita vlasu.

Ionové (solné) vazby jsou slabé, objevují se mezi aminokyselinami. Vlasy potřebují optimální pH. Cystinové vazby známé jako disulfidové vazby, jsou chemické vazby, které dodávají vlasům vysoký stupeň elasticity. Umožňují totiž zesíťování mezi různými aminokyselinami na jednom proteinovém vlákně i mezi vlákny proteinů. Všechny tyto typy vazeb slouží k tomu, aby držely pohromadě proteiny a umožnily jim natáhnout se a vrátit se do původního tvaru.

Dalším faktorem, který ovlivňuje elasticitu vlasů, je jejich průměr. Vlasy s menším průměrem, to znamená vlasy tenčí, nedokáží odolat stejnému pnutí jako vlasy tlustší. Nezapomínejte, na tenčí vlas působí vyšší tlak, protože na menší oblast působí stejně velká síla jako na větší oblast, pokud je vlas hrubší. I proto nedrží u lidí s tenčími vlasy ani vlny ani samotný účes. Vlasy se lámou a jsou krepatějící. Vlasy Afričanů jsou obvykle nejtenčí, běloši mívají středně hrubé vlasy a Aziati nejhrubší. Proto je o vlasy třeba pečovat jemně a ohleduplně - jako o vzácný kašmírový svetr.

Jak zlepšit pružnost vlasů a udržet si zdravé vlasy

Jak již bylo řečeno, pružnost vlasů závisí od dvou klíčových faktorů:

  1. vodíkové vazby mezi molekulami vody a keratinovými vlákny
  2. disulfidové vazby mezi sousedními cystinovými aminokyselinovými skupinami

Pro zajištění pružnosti vlasů je třeba zachovat funkční proteinovou strukturu uvnitř vlasu, potřebná je i vhodná míra hydratace.

Ideální ochranou a prevencí poškození vlasů je bezchybná horní vrstva vlasů - vyhýbání se vysokým teplotám při ošetření a úpravě vlasů, vyhýbání se chemickým procesům k jakým dochází při barvení vlasů, trvalé či žehlení. Minimálně vystavování se UV záření, zamezení hygrální únavě, což znamená nadměrné vystavování vlasů vlivu vody. Jelikož tak ale neděláme, týká se různá úroveň degradace vnitřní proteinové struktury vlasů téměř každého člověka. A tím postupně klesá i elasticita, pružnost vlasů.

Pro zlepšení a případnou obnovu elasticity jsou vhodné proteinové ošetření, kondicionéry s obsahem proteinů. Hydrolyzované proteiny, které lze nalézt v kosmetice a produktech na vlasy, jsou ve formě aminokyselin, případě ve formě polypeptidů s nižší molekulární hmotností. Ty dokáží proniknout dovnitř vlasu. Do určité míry zpevňují vlasy, obnovují jejich pružnost. Jde však spíše o jakousi náplast, nedokáží se připojit do proteinového vlákna, nepronikají do samotné struktury. Právě naopak, někdy dokonce mohou zůstat vlasy mnohem křehčí a lámavé. Hlavně pokud je takové ošetření používané nadmíru a vlasy již obsahují dostatek proteinů.

Je sice pravda, že pružné a krásné vlasy jsou věda sama o sobě. Pokud si to ale nebudeme sami komplikovat a budeme se o vlasy přiměřeně starat, budeme na dobré cestě k úchvatné koruně krásy, na kterou bude radost hledět.

Zatím bez hodnocení

Doporučené produkty

Čtěte víc

Blízke témy