Domů / / Beta-Sitosterol a stárnoucí pr...

Beta-Sitosterol a stárnoucí prostata

Poslední úprava 27.07.2021
Sdílet článek

Ať už způsobené nezhoubným zvětšením nebo rakovinou, poruchy prostaty mají ničivý dopad na většinu stárnoucích mužů. Lékaři identifikovali živiny a léky, které zmírňují příznaky benigního zvětšení prostaty a snižují riziko rakoviny prostaty. Přínosem může být obzvláště často přehlížený rostlinný extrakt tzv. beta-sitosterol. Vědecké studie ukazují, že beta-sitosterol trvale zlepšuje močové příznaky související s rozšířením prostaty.

Jak muži stárnou, buňky v jejich prostatě často přerůstají, což způsobuje otok, který znemožňuje otevření močového měchýře, což má za následek pomalé močení a vyprazdňování močového měchýře. Toto nemaligní zvětšení prostaty způsobuje tlak na močovou trubici a působí jako svorka. Výsledkem je slabý proud moči, problémy se zahájením močení a další nepříjemné močové příznaky jako zvýšená frekvence močení v noci a naléhavost na močení.

Zatímco muž ve věku 31 až 40 let má pouze 8% šanci, že bude trpět nezhoubným zbytněním prostaty, riziko se zvyšuje na 40-50% u mužů ve věku 51 až 60 let a na více než 80% u mužů starších 80 let.

Beta-Sitosterol: Populární lék v Evropě

V průběhu posledních několika desetiletí, evropští lékaři běžně k léčbě benigní hyperplazie prostaty a symptomů dolních močových cest předepisovali řadu přípravků na rostlinné bázi. Saw palmetto, Pygeum a výtažky z kořene kopřivy jsou běžné léky založené na rostlinné bázi předepisované milionům lidí v Evropě.

Beta-Sitosterol je rostlinný tuk obsažený v několika evropských lécích na prostatu. Mnohé studie prokázaly účinnost beta-sitosterolu při zmírňování druhů nepohodlí souvisejících s prostatou, které stárnoucí muži tak často pociťují.

Měření příznaků rozšíření prostaty

Aby vědci na celém světě zhodnotili účinnost toho kterého druhu léčby, byly stanoveny určité zkušební normy.

Jednou z nejčastějších norem je International Prostate Symptom Score (IPSS). Skóre se uvádí jako číslo, které se může pohybovat od 0 do 35, v závislosti na závažnosti symptomy dolních močových cest. IPSS také zahrnuje vyhodnocování kvality života, protože i to se týká močových symptomů.

Měření, které posuzuje sílu proudu moči, se nazývá maximální průtoková rychlost (Qmax). Maximální rychlost průtoku moči se běžně snižuje s nezhoubným onemocněním prostaty jako je BPH (benigní hyperplazie prostaty).

Třetí test je množství zbytkové moči, které zůstává v močovém měchýři po vymočení se, jinak postvoid reziduální moč (PVR). Toto je nejsnáze posoudit z pre- a post-void ultrazvuků močového měchýře.

Pozoruhodné účinky beta-sitosterolu

V randomizované, dvojitě kontrolované placebem kontrolované multicentrické studii sledovali 200 mužů s nezhoubným zbytněním prostaty. Polovina skupiny dostala 180 mg beta-sitosterolu denně, zatímco druhá polovina dostávala placebo. Po šesti měsících skupina, která užívala beta-sitosterol viděla zlepšení IPSS, měření průtoku moči (Qmax), a množství reziduální moči, který zůstal v močovém měchýři.

Beta-sitosterolová skupina vykázala snížení prostatických symptomů na IPSS o 7,4 bodu, ve srovnání s poklesem pouze o 2,1 bodu ve skupině s placebem, což znamená významné 3,5-násobné zlepšení mužů užívajících beta-sitosterol.

Průtok moči vzrostl v průměru na 15,2 ml za sekundu z 9,9 ml/s u mužů, kteří dostávali beta-sitosterol. V placebo skupině se zvýšil pouze na 11,4 ml/s z původních 10,2 ml/s na začátku léčby. Průtok moči se tak zlepšil o téměř 35% ve skupině užívající beta-sitosterol, ve srovnání s pouze 11% u skupiny užívající placebo.

Nejvíce pozoruhodné je ale to, že reziduální moč v močovém měchýři se snížil na 30,4 ml z 65,8 ml u mužů užívajících beta-sitosterol, což znamená snížení o téměř 54%! Ve skupině s placebem se množství reziduální moči snížilo ze 64,8 ml na 54,3 ml, což je snížení pouze o asi 16%.

V navazující studii, která hodnotila trvanlivost účinků beta-sitosterolu se zjistilo, že příznivé účinky přetrvávají během dalších 18 měsíců pozorování.

Výhody beta-sitosterolu potvrzeny

Pro potvrzení těchto pozoruhodných účinků beta-sitosterolu, byla provedena další studie a výsledky byly zveřejněny v odborném časopise British Journal of Urology. Do studie bylo zapojeno 177 pacientů s nezhoubným zbytněním prostaty. Pacienti dostávali 130 mg beta-sitosterolu každý den a byli sledováni více než šest měsíců. Bylo zaznamenáváno skóre na IPSS, průtok moči a zbytkový moč v močovém měchýři po vymočení se.

Průtok moči se zvýšil o 4,5 ml/s, zatímco objem zbytkové moči se snížil o významných 33,5 ml. Skóre na IPSS prokázalo statisticky významné zlepšení. Tyto výsledky beta-sitosterolu jsou srovnatelné s běžně předepisovanými léky používanými k léčbě benigní hyperplazie prostaty.

O dva roky později byla provedena revize všech existujících studií beta-sitosterolu použitého k léčbě benigní zvětšené prostaty. V výzkumníci identifikovali randomizované, placebem kontrolované, dvojitě kontrolované studie zahrnující celkem 519 mužů. Ve třech ze studií byl použit beta-sitosterol a v jedné studii byl použit glukosid beta-sitosterolu. V těchto studiích, beta-sitosterol zlepšil skóre močových symptomů a rychlosti toku moči a významně snížil objem reziduální moči v močovém měchýři.

Rozsah snížení příznaků onemocnění prostaty a zlepšení průtoku moči jsou silnou motivací pro používání beta-sitosterolu, a to buď samostatně, nebo v kombinaci se standardními farmakologickými přípravky jako jsou alfa-blokátory nebo inhibitory 5-alfa reduktázy.

Beta-Sitosterol a rakovina prostaty

Studie používající buněčné linie rakoviny prostaty LNCaP (androgen-dependentní tumor) ukázaly, že beta-sitosterol snížil růst nádorových buněk o 24% a čtyřnásobně zvýšil výskyt apoptózy (programované buněčné smrti). Tyto nálezy korelují s 50% zvýšením produkce keramidu. Výzkum naznačuje, že keramid, důležitá součást buněčné membrány, způsobuje apoptózu.

Byl porovnán růst lidského PC-3 karcinomu prostaty (androgen nezávislého) implantovaného v myších ve dvou skupinách z nichž jedna dostávala 2% směs fytosterolu a druhá směs cholesterolu. V in-vitro studiích beta-sitosterol a kampesterol zabránily růstu PC-3 buněk o 70% a 14%, v tomto pořadí. Cholesterol naopak zapříčinil zvýšený růst o 18% ve srovnání s kontrolní skupinou.

Fytosteroly zabránili invazi PC-3 buněk do membrán potažených Matrigelom o 78% (míra invazivity rakoviny), zatímco cholesterol ji zvýšil o 43% ve srovnání s buňkami v kontrolních médiích.

Migrace nádorových buněk přes 8 mikronů široké porézní membrány (míra motility nádoru) byla snížena o 60-93% v případě, kdy se jednalo o buňky ve fytosterolových médiích, ve srovnání s 67% nárůstem při užívání cholesterolu.

Fytosterolová suplementace snížila vazbu PC-3 buněk na lamininy o 15-38% a fibronektin o 23%, zatímco cholesterol zvýšil vazbu na typ kolagenu IV (míra přilnavosti a schopnost vytvářet nádorové shluky) o 36%.

Výzkumníci došli k závěru, že rostlinný sterol nepřímo (v živém organismu jako doplněk stravy) a přímo (v médiích tkáňových kultur) inhibuje růst a metastázu PC-3 buněk. Beta-sitosterol byl ve většině zkoumaných parametrů účinnější než kampesterol.

Závěr

Milionům lidí na celém světě, benigní zvětšení prostaty výrazně zhorší kvalitu jejich života. Přesto existují léky, které byly v pečlivě kontrolovaných studiích prokázatelně schopné zmírnit nepohodlí spojené se zvětšením prostaty. Evropané používají beta-sitosterol samotný nebo v kombinaci se Saw Palmettem na zmírnění močových symptomů benigního zvětšení prostaty.

Beta-Sitosterol a stárnoucí prostata Průměrné hodnocení: 5 (2 hodnocení­)

Doporučené produkty

Čtěte víc