Domů / / Nespavost v pubertě

Nespavost v pubertě

Poslední úprava 05.12.2022
Sdílet článek

Nespavost v pubertědvě hlavní příčiny. První jsou změny v biologických hodinách (spolu s jinými fyziologickými změnami), které ovlivňují rytmus spánku a bdění. A druhou je emocionální zátěž a stres.

Když se jednou nespavost v pubertě rozvine, mohou se přidružit další sekundární příčiny, stejně jako u dospělých. Dospívající lidé se mohou stát závislými na kofeinu, aby se ráno probrali, jejich spánkový harmonogram se zcela naruší a může se vyvinout i těžká spánková úzkostní porucha. To vše samozřejmě nespavost dospívajícího pouze zhorší.

Nespavost v pubertě mohou způsobit problémy mezi rodiči a puberťáky. Může se však rychle zlepšit, pokud pochopíte její příčiny a uděláte potřebné změny a opatření.

Někdy se nespavost u dospívajícího člověka stane velmi závažnou. Hlavně tehdy, pokud se fyzické a emocionální faktory nespavosti zkombinují, a tím ještě zhorší. Pokud proti nespavosti nefungují přírodní prostředky a stres se denně nabaluje, je třeba lékařské ošetření a odborná léčba.

Když se biologické hodiny bouří

Když se děti dostanou do období puberty, jakási neznámá touha je nutí jít do postele velmi pozdě a druhý den samozřejmě velmi pozdě vstávat, snad až kolem oběda.

O příčinách změn v biorytmů se dost spekulovalo. Má to něco společného se zvýšenou činností hypofýzy a hypotalamu, což má velmi blízko k biologickým hodinám, známým jinak i jako suprachiazmatické jádro (to souvisí s cirkadiánním rytmem).

Mohlo by také jít o vliv hormonálních změn a hormonální nerovnováhy. Nikdo s jistotou neví říct, co způsobuje tento typ změn ve spánkovém vzorci u dospívajících lidí. S určitostí ale víme, že je to vcelku běžná záležitost.

Pamatujete si to energické dítě, které vám ráno vrazilo do ložnice a skákalo po posteli jako po trampolíně, přestože jste se vy stále snažili spát? Kam se najednou podělo? Rodiče se mohou zhrozit, když se jejich upovídaný ranostaj znenadání změní na nevrlou noční sovu, která nikdy nechce jít spát a je téměř nemožné vzbudit ho dříve než před obědem.

Samozřejmě, denní rozvrh a povinnosti dospívajícího a jeho biorytmus spolu právě neladí. Škola začíná ráno v osm, ale tělesnému rytmu adolescenta by spíše vyhovovalo 11 hodin dopoledne. Navíc je zde fakt, že mladý dospívající člověk potřebuje hodně spánku, přibližně 9 hodin pro optimální zdraví, růst, náladu a fungování. Znamená to, že mladí nemohou jít spát pozdě a vstávat brzy, ačkoli by jejich cirkadiánní rytmus spolupracoval. Jsou prostě příliš unavení.

Jelikož je nespavost definována jako neschopnost usnout a ve spánku setrvat, obyčejný ponocující adolescent vlastně na nespavost v pubertě netrpí v pravém slova smyslu. Puberťáci v podstatě chtějí spát plných osm-devět hodin. Ve skutečném světě ale jejich časový harmonogram není akceptovatelný, takže se problém promění na skutečnou nespavost. Protože "neschopnost usnout" se stává mnohem větším problémem, pokud musíte vstávat o sedmé ráno, místo o desáté.

Syndrom odkládané spánkové fáze

Když se tento v podstatě normální spánkový vzorec zhorší, získává problém nové označení. Jedná se o syndrom odkládané spánkové fáze (anglická zkratka DSPS). Tento stav je považován za poruchu spánku a nikoliv za skutečnou příčinu nespavosti. Protože znovu, adolescent si zachovává schopnost spát dlouhým, klidným spánkem. Akorát načasování spánku se posouvá na stále pozdější dobu.

I dospělí mohou trpět na syndrom odkládané spánkové fáze. Přesto je mnohem běžnější u mladých v pubertě. Teprve když se puberťák nebo dospělák pokouší násilím adaptovat na typický denní režim, vyvine se nespavost.

Dospělí s poruchami spánku jsou v lepší pozici a dokáží se s touto situací lépe vyrovnat. Mají totiž nad svým časovým rozvrhem větší kontrolu. Mohou pracovat do noci a spát až do oběda. Mohou se stát samostatně výdělečně činní, nebo vykonávat svobodné povolání a jít svou vlastní cestou.

Pokud byla nespavost v pubertě diagnostikována jako syndrom odkládané spánkové fáze, může být potřebná pomoc spánkového specialisty nebo spánkového centra, aby se nastavil normální 24 hodinový cyklus. A někdy se to prostě vyřeší samo.

Nejlepší je nepodléhat kvůli syndromu odkládané spánkové fáze nebo jeho mírnější verzi posunu spánkového vzorce přílišnému stresu. Protože právě stres usínání ještě více ztěžuje. Nejlepším prostředkem (poté, co vyzkoušíte všechny běžné techniky k odstranění nespavosti), je trpělivost. Udělejte co nejvíce možných úprav na to, abyste adolescentovi dopřáli spánek, který potřebuje. Uvědomte si ale, že jde pravděpodobně o dočasnou záležitost a zlepší se to. Nejlepší je, pokud je to možné, vyhnout se v tomto věku lékem na spaní.

Vliv emocionálního stresu na nespavost v pubertě

Dalším, dost běžnou příčinou nespavosti v pubertě je emocionální stres. Všichni vědí, že puberta může být emocionálně velmi stresující období v životním cyklu člověka. Není proto vůbec překvapivé, že stres dosáhne úrovně, která narušuje normální spánkový vzorec adolescenta, který již má takto tendenci pozdě usínat a pozdě vstávat.

Nespavost v pubertě, pokud se správně neřeší, může nastavit celoživotní nesprávný vzorec spánku. Takže je důležité pochopit skutečné příčiny. Následně je ještě důležitější změnit ať už mentální, emocionální nebo behaviorální návyky, které mohou spuštěnou nespavost pouze zhoršit.

Nespavost v pubertě a úzkostní porucha

Spojitost mezi nespavostí a úzkostní poruchou může být u adolescentů dost silná. Puberta je období, kdy se mohou rozvinout některé vážné úzkostní poruchy. A přestože se problém nemusí stát natolik závažný, úzkost může stále interferovat s fungováním během dne, včetně spánku.

Někdy je pro rodiče těžké pochopit, kolik strachu a úzkosti mohou adolescenti pociťovat a jak moc to může jejich životy ovlivnit.

Tréma (úzkostní porucha před podáním výkonu) se může u adolescenta stát problémem tehdy, pokud se touha excelovat zkombinuje s téměř ohromujícím strachem z neúspěchu. To může vést k úzkosti a strachu z testů a později možná dokonce úzkosti a strachu ze školy samotné.

Sociální úzkostní porucha je další problém, který může začít u adolescenta klíčit. Začne si být sám sebou velmi nejistý. Bojí se, že se nevyrovná svým kamarádům, že nebude dostatečně atraktivní, populární, společensky zručný, dostatečně inteligentní a vhodný jako přítel. Může to vyústit až k vyhýbání se společenským kontaktům a akcím. Což samozřejmě problém pouze prohlubuje. Za tímto stavem je silný strach z odmítnutí a zavržení.

Generalizovaná úzkostní porucha může také vyvolat nespavost v pubertě. Tuto úzkostní poruchu nelze přiřadit pouze k jedné příčině, volně se prolíná a je všudypřítomná. Pravé důvody jejího vzniku byly potlačeny do podvědomí, ale na vrcholu ledovce je znovu totéž, strach ze selhání, odmítnutí, trestu, zavržení, změny, dělání chyb, a tak dále. Abychom pochopili úzkostní poruchu, nepotřebujeme titul z neurovědy ... vzniká vždy kvůli jedné nebo více primárním obavám a strachu, ale obvykle je dokážete spočítat na prstech jedné ruky.

Nespavost v pubertě a deprese

Deprese je u adolescentů dost častý jev. Protože samotná podstata deprese tkví v tom, že člověk věří, že se životními problémy nelze nic udělat, deprese u adolescentů přetrvávají a pokud není léčená, může se zhoršovat. Deprese se může samozřejmě stát velmi nebezpečným stavem mysli. U dospívajících je sebevražda třetí nejčastější příčinou smrti.

Symptomem deprese dospívajícího člověka může být, tak jako u dospělého, i nespavost. Pokud se problémy se spánkem spojí s dalšími příznaky, například ztráta zájmu o školu a sociální aktivity, neschopnost těšit se z věcí a činností, které dítě dříve oblibovalo, zhoršení známek, a různé jiné ... pak třeba okamžitě zbystřit pozornost. Kognitivně-behaviorální terapie může být při depresi u adolescentů velmi efektivní. Protože ze své samotné podstaty jsou mladí lidé výkonnými studenty a dokáží nové koncepty velmi rychle vstřebat.

Mírná deprese je u puberťáků poměrně běžná a uspěchaní rodiče si ji někdy ani nemusí všimnout. Nejsou totiž patrné nějaké výrazné změny v celkovém chování. Protože puberta může být obdobím výkyvů nálad a proměnlivých emocí, možná depresi jako příčinu nespavosti opomenout. Na takovou možnost by se ale zapomínat nemělo.

Nespavost v pubertě a hněv

Hněv a zloba jsou u adolescentů běžnou emocí. V tomto období je pro ně zvládání hněvu zcela nová a neznámá záležitost. Zloba a hněv se mohou projevovat různými formami - frustrací, rebelstvím, záchvaty vzteku či pláče ... Hněv však může zůstat tichý a jediným jeho projevem jsou bezesné noci.

Vzhledem k emocionálním otřesům, které jsou během dospívání tak časté, není žádným překvapením, že se právě v tomto období zakoření některá z poruch spánku. Nespavost pak můžeme odvodit od stresu, úzkostné poruchy, deprese, nebo hněvu a frustrace. Dospívající člověk potřebuje dostatečné množství spánku, většinou osm až devět hodin. A puberta je nejlepším obdobím, kdy se mladý člověk může přiučit jak zpracovat stres. Je také nezbytné vytvořit si nový vzorec myšlení, který mladému člověku pomůže stát se v každodenním životě odolnějším a emocionálně soběstačným.

Pomoc při nespavosti v pubertě

Pokud je to možné, je třeba se užívání léků na nespavost vyhýbat. Vliv těchto léků na vyvíjející se mozek mladého člověka nebyl dosud dostatečně prozkoumán. Samozřejmě, některé vážné stavy třeba řešit pomocí medikamentů, ale běžné denní emocionální problémy lze vyřešit kognitivně-behaviorální terapií a jinými přírodními prostředky k léčbě nespavosti.

Základní myšlenka řešení nespavosti je však stejná u dospělých i u dospívajících. Velmi důležitá je spánková hygiena. Včetně vytvoření vhodného a konzistentního spánkové plánu. Někdy jsou nezbytné změny ve stravování.

Pomoci mohou i relaxační techniky, koncepty na odbourání stresu a relaxační cvičení. Adolescenti by se navíc měly naučit, v jakých různých formách lze zpracovat sebevyjádření. Například psaním článků, příspěvků na web, vyjádřit se mohou uměním, tancem či dokonce v rámci divadla. Jde o terapeutickou pomůcku a samotná aktivita může být individuální i společenská zároveň.

Vhodné je vypěstovat si návyk na denní cvičení, nebo nějakou pravidelnou fyzickou činnost. Adolescenti se díky elektronické formě zábavy stávají velmi sedavými. Ale není to ani přirozené, ani zdravé. Sedavý životní styl může akorát přispět k depresi. A mladí lidé potřebují pohyb.

Nicméně pravděpodobně nejdůležitější zručností, kterou si musí mladý člověk osvojit, je nastavení mysli, které mu dovolí vidět život jako vzrušující cestu, která mu dává možnost naučit se nové věci ... a díky které dokáže ocenit svůj vlastní nesmírný (ačkoli dosud neznámý a nevyužitý ) potenciál.

Nespavost v pubertě Průměrné hodnocení: 4 (5 hodnocení­)

Čtěte víc