Domů / / / Rizikové faktory rakoviny pros...

Rizikové faktory rakoviny prostaty

Poslední úprava 27.07.2021
Sdílet článek

Rizikový faktor je cokoliv, co ovlivňuje vaše šance na rozvinutí onemocnění jako je rakovina. Různé druhy rakoviny mají různé rizikové faktory. Některé rizikové faktory, jako například kouření, je možné změnit. Jiné, jako věk nebo rodinnou anamnézu, změnit nelze.

Pokud ale rizikový faktor máte, či dokonce několik rizikových faktorů na rozvinutí rakoviny prostaty, neznamená to ještě, že i skutečně onemocníte. Mnozí lidé s jedním nebo více rizikovými faktory nikdy rakovinu nedostanou. Zatímco jiní lidé rakovinu dostanou, ačkoli mají pouze málo nebo žádné známé rizikové faktory (rakoviny prostaty).

Některé faktory, které mohou mít vliv na riziko rozvinutí rakoviny prostaty.

Věk

Rakovina prostaty je vzácná u mužů mladších 40 let, ale šance na vznik rakoviny prostaty se rychle zvyšují po 50. Přibližně 6 z 10 případů rakoviny prostaty se objevuje u mužů starších 65 let.

Rasa a etnicita

Rakovina prostaty se vyskytuje častěji u afroameričanů a mužů afrického původu z oblasti Karibiku, než u mužů jiných ras. Afroameričané mají dvakrát vyšší pravděpodobnost než běloši, že zemřou na rakovinu prostaty. Rakovina prostaty se vyskytuje méně často u Asiatů a Hispánců (latino mužů), než u bělochů. Důvody těchto rasových a etnických rozdílů nejsou jasné.

Geografie

Rakovina prostaty je nejběžnější v Severní Americe, severozápadní Evropě, Austrálii a na Karibských ostrovech. Méně běžná je v Asii, Africe, Střední Americe a Jižní Americe.

Důvod není jasný. Částečně je to možná způsobeno intenzivnějším screeningem v některých rozvinutých zemích. Důležité jsou však i jiné faktory než rozdíly v životním stylu (například stravování).

Rodinná anamnéza

Zdá se, že se rakovina prostaty vyskytuje v některých rodinách, což naznačuje, že v některých případech může jít o dědičný nebo genetický faktor. Přesto se většina případů rakoviny prostaty vyskytuje u mužů bez rodinné anamnézy.

Pokud má váš otec nebo bratr rakovinu prostaty, zvyšuje se u vás riziko rozvinutí rakoviny prostaty více než dvojnásobně. Riziko je vyšší u mužů, u nichž má rakovinu prostaty bratr, než u mužů, u nichž má rakovinu prostaty otec. Riziko je mnohem vyšší u mužů s více postiženými příbuznými, zvláště, pokud byly příbuzní v době odhalení rakoviny prostaty mladí.

Změny v genech

Některé zděděné změny v genech (mutace) podle všeho zvyšují riziko rakoviny prostaty. Platí to však pouze při malém procentu případů. Například:

  • Zděděné mutace v genech BRCA1 a BRCA2 zvyšují riziko rakoviny prsu a rakoviny vaječníků v některých rodinách. Mutace v těchto genech (hlavně v BRCA2) mohou zvýšit riziko rakoviny prostaty u některých mužů.
  • Muži s Lynchovým syndromem (známým také jako dědičný nepolypózní kolorektální karcinom - HNPCC), což je stav způsobený dědičnými změnami genů, mají zvýšené riziko mnoha nádorových onemocnění, včetně rakoviny prostaty.

I další dědičné změny na genech mohou zvýšit riziko rakoviny prostaty.

Rizikové faktory rakoviny prostaty s méně jasným vlivem

Stravování

Přesná úloha stravování při rakovině prostaty není jasná, studovaných však bylo několik faktorů.

Muži, kteří jedí hodně červeného masa nebo mléčné produkty s vysokým obsahem tuku, mají mírně vyšší šance rozvinutí rakoviny prostaty. Tito muži také obvykle jedí méně ovoce a zeleniny. Lékaři si nejsou jisti, který z těchto faktorů je zodpovědný za zvýšení rizika.

Některé studie uvádějí, že muži konzumující množství vápníku (potravou nebo výživovými doplňky), mohou mít vyšší riziko rozvinutí rakoviny prostaty. Mléčné produkty, které častokrát obsahují vysoké množství vápníku, mohou riziko také zvýšit. Většina studií ale neobjevila žádnou souvislost mezi hladinami vápníku z běžné stravy. Je také důležité poznamenat, že má vápník i jiné důležité zdravotní přínosy.

Obezita

Nezdá se, že by přílišná nadváha, tedy obezita, zvyšovala celkové riziko rakoviny prostaty.

Některé studie uvádějí, že obézní muži mají nižší riziko rozvinutí onemocnění nízkého stupně (méně nebezpečné formy), ale vyšší riziko rozvinutí agresivnější rakoviny prostaty. Důvody nejsou známy.

Některé studie také odhalily, že obézní muži mohou mít vyšší riziko pokročilejší rakoviny prostaty a úmrtí na rakovinu prostaty. Nepotvrdily to však všechny studie.

Kouření

Většina studií neodhalila souvislost mezi kouřením a rozvinutím rakoviny prostaty. Některé výzkumy spojily kouření s možným mírně zvýšeným rizikem úmrtí na rakovinu prostaty, tato zjištění však ještě musí být potvrzeny i jinými výzkumy.

Vystavování se chemickým prvkům

Existují určité důkazy, že například hasiči mohou být vystaveni chemickým látkám, které mohou zvýšit riziko vzniku rakoviny prostaty.

Zánět prostaty

Některé studie tvrdí, že prostatitida (zánět prostaty) může být spojena s vyšším rizikem rakoviny prostaty. Jiné studie takový důkaz nenašli. Zánět je často vidět ve vzorcích prostatické tkáně, která obsahuje i rakovinu. Souvislost mezi oběma zatím není jasná, výzkum však aktivně probíhá.

Sexuálně přenosné infekce

Vědci také zkoumali, jestli mohou riziko vzniku rakoviny prostaty zvýšit i sexuálně přenosné infekce jako kapavka nebo chlamydie. Mohou totiž způsobit zánět prostaty. Prozatím výzkum není jednotný a nebyl stanoven žádný jednoznačný závěr.

Vasektomie

Některé studie uvádějí, že muži, kteří podstoupili vasektomii (drobný chirurgický zákrok na sterilizaci muže), mají mírně zvýšené riziko rakoviny prostaty. Jiné studie nic takového neodhalily. Výzkum těchto souvislostí stále probíhá.

Zatím bez hodnocení

Čtěte víc

Blízke témy