Domů / / / Riziko rakoviny prsu - geny a...

Riziko rakoviny prsu - geny a tělo

Poslední úprava 02.03.2017
Sdílet článek

Jak ovlivňují geny, které jsme zdelili po svých rodičích, a charakteristiky našeho těla, riziko rakoviny prsu?

Faktory, které zvyšují riziko rakoviny prsu

Věk

S přibývajícím věkem se riziko rozvinutí rakoviny prsu zvyšuje. Většinou postihuje ženy nad 50 let. U žen pod 40 let je rakovina prsu pouze vzácná.

Se stárnutím nic udělat nemůžeme. Ale všechny ženy by si měly být vědomy svých prsou. Podle platné legislativy má nárok na preventivní mamografické vyšetření na Slovensku každá žena nad 40 let každé 2 roky, v Čechách každá žena nad 45 let každé 2 roky.

Ženské pohlaví

Ženy jsou mnohem náchylnější a riziko rakoviny prsu je u nich mnohem vyšší než riziko rakoviny prsu u mužů. Takže samotný fakt, že jste žena, u vás předurčuje vyšší riziko vzniku tohoto onemocnění.

Tělesná výška

Čím je žena vyšší, tím se riziko rakoviny prsu zvyšuje, byť jen mírně. Naopak, pokud jste nízká, riziko vzniku rakoviny prsu se mírně snižuje.

Tělesná výška je dána kombinací našich genů, výživou a hormonálními hladinami během let, kdy jsme ve vývoji. Odborníci ale stále nevědí s naprostou jistotou říci, jak přesně ovlivňuje výška vznik rakoviny prsu.

Časný nástup puberty

Ženy, které začnou menstruovat v raném věku, mají mírně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Čím dříve u vás začala perioda, tím vyšší je riziko, ale tento dopad je pouze malý a stoupá pozvolna.

Riziko rakoviny prsu se dramaticky nezvyšuje, pokud začnete menstruovat před 13 rokem (což je průměrný věk). Zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu v souvislosti s brzkou pubertou vzniká pravděpodobně proto, že jsou tyto ženy vystavovány přirozeně se vyskytujícímu ženskému hormonu estrogenu po delší dobu než ženy, u kterých začala perioda později.

Genetika

V malém množství případů se rakovina prsu vyskytuje v rámci rodiny. Ze všech žen, u kterých se objeví rakovina prsu, má až 15% v rodině významnou rodinnou anamnézu nemoci a asi jedna z 20 zdědila chybný gen spojován s rakovinou prsu.

Každá buňka v našem těle obsahuje tisíce genů, které jsme zdědili po rodičích. Jsou na nich zaznamenány instrukce, které říkají buňkám jako fungovat. Lidé, kteří zdědili chyby v známých rakovinových genech - jako je BRCA1 nebo BRCA2 - mají zvýšené riziko rozvinutí rakoviny prsu.

Lidé s rodinnou anamnézou s rakovinou prsu mají obvykle nezvykle vysoké číslo v rámci blízkých příbuzných (rodiče, sourozenci nebo děti) na jedné větvi rodiny, kteří mají nebo měli rakovinu prsu. Případně příbuzné, u kterých se rakovina prsu rozvinula v mladém věku. Pokud se zamýšlíte nad rodinnou anamnézou, měli byste rozlišovat zvlášť matčinu a zvlášť otcovu stranu.

Vysoká hustota prsních tkání

Množství tkáně ve srovnání s tukem v prsou se označuje jako "hustota prsou". Mít vysokou hustotu prsních tkání (nízký podíl tuku) patří mezi jeden z největších rizikových faktorů pro rakovinu prsu. Většina žen však nezná hustotu svých prsů a také neexistuje způsob, jak ji snížit.

Hustota vašich prsou obvykle časem postupně klesá. Jelikož ale i věk patří mezi riziko rakoviny prsu, neznamená to, že se u vás se změnou prsou snižuje riziko vzniku rakoviny prsu. Ve skutečnosti s přibývajícím věkem riziko rakoviny prsu stoupá.

Pozdní menopauza

Ženy, u kterých dochází k nástupu menopauzy později než je průměr, mají mírně zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu. Čím později se u vás menopauza dostaví, tím vyšší je riziko rakoviny prsu. Tento efekt je ale malý a pozvolný.

Zvýšené riziko rakoviny prsu, které se týká žen s pozdní menopauzou je pravděpodobně proto, že jsou tyto ženy vystaveny přirozeně se vyskytujícímu hormonu estrogenu déle než ženy, které se dostanou do menopauzy dříve.

Jiná onemocnění prsů (proliferační benigní onemocnění prsů)

Existuje mnoho benigních (nerakovinných) onemocnění prsu a většina z nich nemá vliv na riziko rozvinutí rakoviny prsu. Pokud však máte nezhoubné onemocnění prsu, při kterém se prsní buňky označují jako "proliferační" (což znamená, že buňky rostou příliš rychle), pak se vaše riziko rakoviny prsu zvyšuje.

Benigní onemocnění prsu, u kterých jsou buňky proliferační, nejsou běžné. Většina benigních onemocnění prsu (například cysty a jednoduché fibroadenomy) nezvyšuje riziko rakoviny prsu.

Etnická příslušnost

Příslušnost k etnické skupině také ovlivňuje riziko rozvoje rakoviny prsu. Podle výzkumů, které probíhaly v Anglii, je vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu u bílých žen oproti černoškám, asiatkám, číňankám či ženám ze smíšených ras.

Rozdíl v riziku vzniku rakoviny prsu mezi různými etnickými skupinami může vzniknout kvůli genům, ačkoli je zapotřebí dalších výzkumů, aby se určilo, jak velkou roli to hraje. Rozdíl může vznikat i kvůli rozdílným kulturám a způsobu životního stylu. Sem patří například to, v jakém věku porodí žena své první dítě a také kolik dětí má.

Vědci jsou si vědomi, že lidé z určitých etnických skupin mají vyšší riziko rakoviny prsu, protože je u nich větší pravděpodobnost, že jsou nositeli určitých chybných genů. Například u židovských a islandských žen je vyšší riziko, že si nesou v genech zděděné narušené geny s rakovinou prsu, například BRCA1 nebo BRCA2. Právě tyto zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu.

Následující faktory mohou mít podle několik málo vědeckých důkazů vliv na rozvinutí rakoviny prsu

Je však zapotřebí další testování, aby se definitivně potvrdilo nebo vyvrátilo, jestli s onemocněním skutečně souvisí.

Větší velikost při porodu

Je možné, že ženy, které měly delší porodní délku a váhu mají mírně zvýšené riziko rakoviny prsu než ženy, které byly při porodu menší nebo lehčí.

Není přesně známo, proč se tak děje, existuje několik možných vysvětlení:

  • Vystavení různým hladinám hormonů v děloze může mít vliv nejen na velikost dítěte, ale i na riziko rakoviny prsu v dospělosti.
  • Ženy, které byly při narození delší, zvyknou více narůst i v dospělosti. A být vysoká mírně zvyšuje riziko rakoviny prsu u žen.
  • Větší délka při porodu se spojuje se skorší pubertou, která je také spojována s mírně zvýšeným rizikem rakoviny prsu.

Samovolný potrat

Výsledky výzkumů, které hledali možnou souvislost mezi samovolným potratem a rakovinou prsu, nejsou jednotné. Některé z výzkumů žáden souvis neobjevilo.

Je možné, že souvislost může být u těch žen, které měly několik samovolných potratů, nebo že potrat zvyšuje riziko rozvinutí rakoviny prsu v pozdějším věku, kdy už je žena v menopauze.

Následující faktory pravděpodobně nemají vliv na riziko vzniku rakoviny prsu

Při těchto faktorech všechny vědecké důkazy udávají, že se s onemocněním nespojují. V některých případech není žádný důkaz o souvislosti, v jiných výzkum potvrdil, že souvislost neexistuje.

Interrupce

Je nepravděpodobné, že by měl indukovaný potrat (plánované ukončení těhotenství z vlastní vůle nebo ze zdravotních důvodů) ovlivňovat riziko vzniku rakoviny prsu.

Někteří lidé tvrdí, že interrupce zvyšuje riziko rakoviny prsu, protože narušuje přirozený vývoj prsních buněk v těhotenství, čímž se stávají citlivé na případné změny na rakovinné buňky. Toto tvrzení však není potvrzeno žádným vědeckým nebo klinickými projevy.

Zatím bez hodnocení

Čtěte víc

Blízke témy