Domů / / / Příčiny rakoviny prostaty

Příčiny rakoviny prostaty

Poslední úprava 26.07.2021
Sdílet článek

Konkrétní příčina rakoviny prostaty zůstává neznámá. Předpokládá se, že roli hrají hormonální, genetické, environmentální a dietní faktory. Potvrzené rizikové faktory přispívající k rakovině prostaty jsou věk, etnický původ a dědičnost.

 • Věk: Existuje silná korelace mezi věkem a rozvojem rakoviny prostaty. Výskyt rakoviny prostaty se postupně zvyšuje od méně než 1 ze 100 000 mužů ve věku 40 let na 1146 ze 100 000 mužů ve věku 85 let. Medián při stanovení diagnózy rakoviny prostaty je věk 70,5 let. Více než 80% karcinomů prostaty je diagnostikováno u mužů starších 65 let. Pitevní záznamy ukazují, že 70% mužů starších 90 let má alespoň jednu rakovinovou oblast ve své prostatě.
 • Etnický původ: Afroameričané v USA jsou 1,6 krát náchylnější na rakovinu prostaty jako běloši. Ve srovnání s bělochy v podobném věku mají také 2,4 krát větší pravděpodobnost, že na své onemocnění zemřou. Na druhou stranu, muži asijského původu mají mnohem menší šanci dostat rakovinu prostaty ve srovnání s bělochy nebo afroameričany. Běloši ze skandinávských zemí mají nejvyšší pravděpodobnost dostat rakovinu prostaty, zatímco muži z Asie nejnižší. I když byly tyto etnické kritéria v minulosti použity ke studiu a popis onemocnění, pro tuto klasifikaci není definován biologický základ. Jinými slovy, tyto rozdíly v diagnostice a úmrtnosti spíše odrážejí rozdíl ve faktorech jako je expozice životnímu prostředí, strava, životní styl, a péči o svůj zdravotní stav více než příslušnost k jisté rase. Nedávné důkazy však naznačují, že tento nepoměr se postupně snižuje a muži podstupující léčbu karcinomu prostaty omezenou pouze na jeden orgán (rakovina, která je omezena pouze na prostatu a nerozšiřuje se mimo ni) bez ohledu na rasu mají vysokou šanci na vyléčení.
 • Rodinná anamnéza: Muži, kteří mají v rodinné anamnéze rakoviny, zvláště pokud se jedná o první stupeň příbuzenství, jako je otec nebo bratr, mají sami zvýšené riziko vzniku rakoviny prostaty. Pokud má rakovinu prostaty příbuzný prvního stupně, riziko se minimálně zdvojnásobí. Pokud jí trpí dva nebo více nejbližší příbuzní, riziko se zvyšuje 5 až 11-krát.
 • Strava: Stravovací faktory mohou ovlivnit riziko vzniku rakoviny prostaty. Konkrétně se jedná o celkový příjem energie (což se odráží na indexu tělesné hmotnosti) a tuk v potravě. Důkazy naznačují, že obezita vede ke zvýšenému riziku toho, že rakovina prostaty bude agresivnější a více rozšířená, což má za následek horší výsledky léčby. Nicméně, otázkou zůstává, jestli je dostatek důkazů pro doporučení změn v životním stylu s cílem prevence rakoviny prostaty nezávisle na známých přínosech pro zdraví a kardiovaskulární systém.
 • Infekce: Nedávné důkazy naznačily, že sexuálně přenosné infekce mohou být jeden z příčinných faktorů vzniku rakoviny prostaty. Lidé, kteří někdy měli sexuální přenosnou nemoc, mají 1,4 krát větší pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění ve srovnání s běžným vzorkem populace.
 • Kadmium: Expozice chemikáliím, jako je kadmium může souviset se vznikem rakoviny prostaty.
 • Selen a vitamín E: Ačkoli počáteční výzkumy nezjistili snížení rizika vzniku rakoviny prostaty při užívání doplňků se selenem nebo vitaminem E, nedávné závěry potvrdily, že nejen že vitamin E nepomáhá při prevenci rakoviny prostaty, ale dokonce zvyšuje její riziko. V této studii muži, kteří užívali 400 IU doplňku vitaminu E denně, měli 17% nárůst rizika tohoto onemocnění. Proto by pacienti měli být upozorněni, aby neužívali doplňky obsahující vitamín E.
 • Vitamin C: Ve studii trvající 8 let 500 mg vitaminu C užívaného obden nesnížilo výskyt rakoviny prostaty. Vitamin C by proto neměl být doporučen pro prevenci rakoviny prostaty.

Faktory, které nejsou spojeny s rakovinou prostaty:

 • Benigní hyperplazie prostaty (BHP): Nezdá se, že BPH je spojena s rakovinou prostaty. BPH však zvyšuje riziko vysokého PSA, což může vést k diagnóze této choroby.
 • Vasektomie: Vasektomie není rizikovým faktorem pro rakovinu prostaty.
 • Sexuální aktivita: Není prokázána spojitost mezi frekvencí sexuální aktivity a rizikem rakoviny prostaty.
Zatím bez hodnocení

Čtěte víc

Blízke témy