Domů / / Tloustneme z nezdravého jídla,...

Tloustneme z nezdravého jídla, ne ze sacharidů a tuků. Ale proč?

Poslední úprava 20.01.2023
Sdílet článek

Skutečné příčiny vzniku obezity jsou komplikované a rozmanité. Na vině nikdy není jen jedna věc, k obezitě přispívají různé faktory - interní (naše biologie) a externí (naše životní prostředí). A nejen to, kombinace faktorů se může od člověka k člověku lišit. To, co vyvolá obezitu u jedné osoby, nemusí mít žádný vliv na druhou.

Nárůst kalorií pochází ze zpracovaných jídel a polotovarů, včetně nápojů

Samozřejmě, není to tím, že jíme více jídla. Problém je, že jíme více polotovarů a komerčně zpracovaných potravin. Před sto lety jsme jedli hlavně jednoduchou, domácí stravu. Dnes pochází velké procento příjmu potravy z rýchloobčerstvení, případně z polotovarů určených do mikrovlnné trouby.

Nezdravé jídlo ovlivňuje mozková centra, které regulují, kolik toho sníme

Lidský mozek je nejkomplexnější objekt ve vesmíru. Největší část tvoří vnější vrstva nazývaná cerebrální kortex. Je to místo, kde se odehrává většina našich "pokročilých" funkcí. Logika, kreativita, jazyk, matematika, a tak dále. Avšak logickou část našeho mozku nemáme vždy pod kontrolou.

Další oblasti mozku se starají o fyziologické funkce, jako je dýchání, srdeční tep, tělesná teplota a jiné. Tyto fyziologické funkce jsou kontrolovány podvědomě. Nemusíme na ně myslet, protože všechno se to děje díky autopilotovi.

Tělesná váha je také kontrolována z velké části mozkem. Děje se tak v oblasti, která se nazývá hypothalamus. Ten reguluje hormony a všechny druhy interních funkcí. Do tohoto procesu je zapojen systém nazývaný "systém odměn". Aktivuje se tehdy, jestliže děláme věci, které nám dělají radost, jako například smích nebo jedení.

Naneštěstí, mozková kůra (logika a rozum) nemá plnou kontrolu nad příjmem potravy. Ten je silně ovlivněn jinými, "primitivnějšími" oblastmi mozku. Mozková kůra se snažit může, ale i jiné části mozku se neustále snaží uplatnit svůj vliv. Tlačí na nás, abychom udělali něco, o čem jsme se již dříve rozhodli, že to není v našem nejlepším zájmu.

Jak to vypadá, nezdravá jídla přímo ovlivňují některé z těch mozkových center, které kontrolují a regulují apetit, hlad a množství tuku v těle. Pokud jsou tímto způsobem ovlivněny mozky lidí, kteří mají sklon k tloustnutí, vytvoří se silná fyziologická touha. Sníst více a spálit méně. Síla kognitivní zdrženlivosti ("síla vůle"), v porovnání s touto touhou bledne.

Toto je jednou z klíčových příčin, proč obezitu spouštějí nezdravá jídla, a ne ty "skutečné" jídla. A možná jsou zodpovědné i za jiná onemocnění.

Nezdravá jídla mohou vyvolat zánět v mozku, což vyvolává leptinovou rezistenci

Hlavní oblast v mozku, která reguluje rovnováhu energie, se jmenuje hypothalamus. Snímá různé signály, včetně hormonů, které u nás buď vyvolají pocit sytosti nebo hladu. Mozek reguluje příjem potravy z krátkodobého (od jednoho jídla k druhému) i dlouhodobého hlediska. Hlavní hormon, který je zapojen do zachování dlouhodobé energetické rovnováhy, se nazývá leptin. A leptin je produkován tělesnými tukovými buňkami.

Čím jsou tukové buňky větší, tím více leptinu produkují. A toto funguje jako signál mozku, že máme kopec uchované energie a tedy nepotřebujeme nic jíst. Když zhubneme, naše tukové buňky se zmenší a začnou tvořit méně leptinu. Mozek to interpretuje jako hladovění, takže jsme najednou hladovější a začínáme spalovat méně kalorií. A naopak, pokud přijmeme přebytek tuku, pak naše tukové buňky vylučují více leptinu. Mozek si pak uvědomí, že už nepotřebujeme jíst, protože máme pocit sytosti. Takže spalujeme kalorie normální rychlostí.

Takovým způsobem mozek "chrání" svou tukovou masu a jeho úkolem je pomoci nám, abychom nehladověli, ale ani nebyli tlustí. Obojí by mělo negativní vliv na naši schopnost přežít v přírodě. Problémem je, že tento velmi jasný systém, který se vytvořil během evoluce tak, aby reguloval energetické hladiny, je narušen. Právě proto, že mozek nevysílá leptinové signály. Takový stav se jmenuje leptinová rezistence a patří k hlavním příčinám obezity.

Když mozek "nevidí" přicházet žádný leptin z tukových buněk, nevidí, že tukové buňky jsou ho plné. Jinak řečeno, mozek si myslí, že hladovíme, ačkoli ve skutečnosti máme k dispozici množství uloženého tuku.

Avšak, pokud je leptinová rezistence klíčovým spouštěčem obezity, co vyvolává leptinovou rezistenci? Podle odborníků by mohl být důvodem zánět v hypotalamu. Ten by mohl způsobovat, že se mozek stane odolný vůči leptinu. Podle výzkumu provedeném na potkanech byly výsledky ohromující. Šlo o to, že autoři srovnávali myši, které krmily standardním krmivem s myšmi, které byly sedm dní na výkrmné dietě. Následně kontrolovali zánětlivé buňky v mozku. Jejich počet, velikost a aktivita drasticky stoupla u myší na výkrmné dietě. A to ji myši podstoupili pouze během sedmi dnů. Takový jev se však neprojevil pouze u hlodavců. Vědci prokázali, že slabý zánět se vyskytuje i v mozcích obézních lidí. Podle studie, hlodavci, u kterých nedošlo k zánětlivé reakci, se nestaly rezistentní na leptin. To jejich hypotézu pouze podpořilo. Zajímavé je, že nic takového se u myší na běžné stravě nestalo. A pokud se myši přesunou z výkrmné na zdravou dietu, negativní změny se kompletně zvrátí.

Toto indikuje, že je proces reverzibilní i u lidí. Musejí ale přejít na zdravou dietu složenou z přírodních resp. přirozených potravin.

To nás ale přivádí k dalšímu problému. Jak zařídit to, abychom se v moderním prostředí zcela vyhnuli, nebo alespoň omezily příjem škodlivých potravin. Potravin, které dokáží být vyloženě návykové.

Nezdravá jídla navozují pocit velkého uspokojení, což může u některých lidí vyvolat závislost

Další problém nezdravého stravování je, že takové jídlo vyvolává pocit velkého uspokojení. Máme z něj potěšení. To, co považujeme za potěšení, je ve skutečnosti nával dopaminu v odměňovacím systému mozku. Funguje to jako signál pro mozek, že toto chování je správné. Mozek je naprogramován k tomu, aby vyhledával chování, které stimuluje uvolňování dopaminu. Přestože tento systém fungoval v přírodním potravinovém prostředí, moderní nezdravá jídla jsou takzvané "superstimulanty". Způsobují intenzivní uvolňování dopaminu, podobným způsobem, jak funguje kokain. Několik studií dokázalo, že polotovary a zpracované nezdravé jídlo aktivuje tytéž oblasti v mozku, jako drogy. U citlivých lidí to může vést k vyložené závislosti, kdy člověk zcela ztratí kontrolu nad svým příjmem potravy.

Existují různé studie, které ukazují, že nezdravé jídlo vede k různým symptomům, které jsou úplně stejné, jako při drogové závislosti. Jednoduše řečeno, vliv nadměrného odměňování vyvolaný nezdravým jídlem, "krade" cestičky v mozku, které byly původně vytvořeny k tomu, aby nám pomohli objevit takové chování, které nám způsobuje potěšení a které je dobré pro naše přežití.

Dokonce i lidé, kteří nejsou od nezdravého jídla "závislí", někdy pociťují různé symptomy podobné závislosti, jako je například vyjídání nebo obsesivné myšlení na jídlo. To pak spustí zvýšený příjem energie a přibývání na váze.

Potravinové společnosti jsou si toho všeho velmi dobře vědomy. A využívají všechny triky, aby udělali ze svého jídla co největší "odměnu".

Odkaz na závěr

Přestože jsou příčiny obezity komplexní a různorodé, důkazy jasně poukazují na to, že problémy v mozku k nadměrnému tloustnutí a neúspěšnému hubnutí velmi přispívají. Nejlepší věc, jakou můžete udělat, je konzumovat přirozené potraviny a žít zdravým životním stylem. Tak, aby nedošlo k žádnému zánětu. Vyhýbejte se zpracovaným potravinám s vysokým obsahem cukru, rafinovaným zrnům, zeleninovým olejům a trans-tukům. Nahraďte je skutečnými, přirozenými potravinami, to je dobrý způsob, jak začít úspěšně hubnout.

Špatná strava vás dělá tučnými a nemocnými. Klíčem ke zdraví jsou celé, nekombinované, jednosložkové potraviny. Tečka.

Zatím bez hodnocení

Čtěte víc