Domů / / BMI index

BMI index

Poslední úprava 12.01.2023
Sdílet článek

Ve zdravotnictví se po celém světě často používá tzv. BMI index - Body Mass Index (BMI) je-li třeba určit, zda pacient trpí podvýživou, nadváhou, obezitou nebo má přiměřenou váhu. Lidé, kteří trpí obezitou, se vystavují vyššímu riziku vzniku cukrovky, mrtvice, rakoviny nebo srdečně-cévních onemocnění.

Vzorec pro výpočet BMI

Jak se BMI index vypočítá?

Vzorec pro výpočet BMI indexu je jednoduchý: Hmotnost pacienta v kilogramech se vydělí jeho výškou v metrech na druhou. BMI index = hmotnost / výška v metrech²

Například:

  • Pacient váží 90 kg
  • Jeho výška je 1,9 m
  • 1,9² = 3,61
  • BMI index = 90 / 3,61 = 24,93

Jak naložit s výsledkem BMI indexu?

Světová zdravotnická organizace WHO definovala výsledky na základě BMI indexu následovně:

BMI index je menší než 18,5 = podvýživa

Nízké BMI poukazuje na to, že byste měli nabrat více váhy. Doporučuje se konzultovat možnosti d lékařem.

BMI index je mezi 18,5 a 25 = váha je v normě

Pokud je BMI v tomto rozmezí, máte zdravou váhu. Udržováním zdravé váhy snižujete výskytu zdravotních problémů.

BMI index je mezi 25 a 30 = nadváha

BMI mezi 25 a 30 indikuje, že trpíte mírnou nadváhou. Ze zdravotních důvodů se doporučuje váhu snížit.

BMI index je mezi 30 a 40 = obezita

Trpíte příliš velkou nadváhou. Riskujete vážné zdravotní komplikace, pokud nesnížíte Vaši váhu.

BMI index je více než 40 = morbidní obezita

Extrémně vysoká nadváha. Velmi často spojena se zdravotními komplikacemi.

Definice BMI indexu se liší v závislosti od zemí

Klasifikace pacientů podle BMI indexu se může lišit v závislosti na tom, v které zemi pacient žije. Například v Japonsku je normální zdravá váha definována BMI indexem mezi 18,5 a 22,9, nadváha mezi 23 až 24,9 a každé číslo nad 25 je považováno za obezitu.

Až do roku 1998 byla například v USA považován BMI index až do 27 bodů za zdravou váhu. Po tomto roce byla provedena klasifikace světové zdravotnické organizace a okamžitě se 25 milionů Američanů změnilo z lidí se zdravou váhou na lidi s nadváhou.

Před rokem 1998 by člověk s BMI indexem 26,8 byl v Japonsku považován za člověka s nadváhou a v USA za člověka se zdravou váhou.

Nevýhody

BMI index má i své nevýhody. Nebere v úvahu, kolik má člověk tělesného tuku a kolik z jeho váhy váží svaly. Tím pádem vysoký urostlý atlet může dosáhnout vyšší číslo BMI indexu ve srovnání s gaučovým peciválem. Peciválové však budou nejprve trpět nadváhou, zatímco atlet určitě ne.

5 BMI mýtů, kterým byste neměli věřit

Nízké BMI zajistí, že budete zdraví

Otylost se lidem spojuje se záležitostmi jako vysoký krevní tlak, vysoký krevní cukr a vysoký cholesterol. Takže bychom mohli říci, že nízké BMI by všechny tyto problémy upravilo, ne? Špatně. V jedné studii odborníci hodnotili BMI přibližně 40 tisíc dospělých. Porovnávali i údaje o jejich krevním tlaku, hladiny cukru v krvi, cholesterolu, zánětlivé hodnoty a hladiny inzulínu. Zjistili, že mnoho lidí z kategorie "obézní" měli přímo ukázkové čísla a mnozí z kategorie "normální BMI" měli vysoký krevní tlak, krevní cukr a cholesterol.

Přesně takto může stigma hmotnosti ovlivnit zdraví. Přes polovinu lidí, kteří se studie zúčastnili, mohlo být nesprávně diagnostikováno. Lékaři vidí člověka s normální tělesnou hmotností a dost pravděpodobně neověří vysoký cholesterol nebo krevní cukr. Takový člověk pak nedostane léčbu, kterou by potřeboval.

Vysoké BMI zvyšuje riziko srdečního infarktu

Tak jako při krevním cukru, krevním tlaku a cholesterolu, prokázalo mnoho studií spojení mezi vysokým BMI a rizikem srdečního infarktu. Nicméně studie, při které si hodnoty sledovalo přes 4000 párů identických dvojčat, zjistila, že vysoké BMI tato rizika nezvyšuje. Odborníci sledovali dvojčata během 12 let. Došlo k 203 infarktům a 550 úmrtím mezi dvojčaty s vyšším BMI a 209 infarktům a 633 úmrtím mezi chudšími dvojčaty. Dokonce ani u dvojčat s BMI 30 a více (což by znamenalo, že jsou již obézní) nebyl zaznamenán nárůst rizika srdečního infarktu.

Zdravé stravování a cvičení vaše BMI vždy sníží

Svaly váží více než-li tuk. Takže pokud někdo přidá do svého běžného režimu cvičení a zdravé stravování, může na váze vlastně nabrat. A to vůbec není špatná věc. "Lidé mohou být zdraví při různých tělesných rozměrech", tvrdí odborníci ze zaměřením na léčbu obezity. Přesto je mnozí lékaři často "označí" a obviní, že vypadají obézní. A to i v případě, že pacient dodržuje zásady zdravého stravování a pravidelně cvičí.

Jste zdraví, pokud se vaše BMI pohybuje mezi 19 a 25

Pokud nevíte, jak se dělí BMI stupnice, tak BMI nižší než 18,5 je podváha, mezi 18,5 a 24,9 je normál, 25 až 29,9 je nadváha a 30 a více je obezita. Ale nebylo to tak vždy.

Například v Americe se pravidla BMI změnily v roce 1998. Kategorie nadváha byla posunuta níže z 27,8 na 25. Najednou, z večera do rána, se ze ženy, která měří 162 cm a váží 70 kg, stala žena s nadváhou.

Když se později lidé ptali zúčastněných odborníků, proč komise čísla snížila, když všechno nasvědčovalo tomu, že je třeba spíše je zvýšit, dostali odpověď v následujícím smyslu ... ano, odborníci došli ke stejnému závěru, hodnoty třeba navýšit. Avšak politici žádali doporučení, které se shodují s globálním standardem. Nakonec se však ukázalo, že americké doporučení ohledně BMI financovaly farmaceutické společnosti, které v té době vyráběly léky na hubnutí.

BMI je dobrým měřítkem zdraví

To, že jde o mýtus, by mělo být jasné. Vzhledem k tomu, že směrnice byly nastaveny bez znalosti základů z oblasti ochrany zdraví a víme, že BMI nefunguje u každého, je zcela jasné, že nejde o přesné měřítko zdraví. Podle některých odborníků by se hmotnost vůbec neměla brát jako měřítko zdraví.

"Pokud se lékaři zaměří čistě na stupnici na váze, může to vést k přílišnému zjednodušení zdravotního stavu, k ignorování dalších informací a dokonce nesprávnému označených a zahanbení pacientů", myslí si někteří zastánci neuznávání BMI.

Zaměřování se na BMI a hmotnost může pozornost lékařů odvést od toho, aby odhalili skutečný problém za chorobou. Právě zde se můžeme vrátit k výše zmíněnému rozdílu "spojuje se" a "způsobuje" onemocnění. Výzkum neprokázal, že by byla hmotnost příčinou většiny problémů, o kterých říkáme, že způsobuje. Jak tedy můžete vědět, že snížení hmotnosti nebo snížení BMI bude efektivním řešením?

Zatím bez hodnocení

Čtěte víc